Mesto Trnava

Stavebné úpravy bytu č. 35 na 7. NP - Katarína Rábarová

Dňa 29. apríla 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby súp.č. 6045: Stavebné úpravy bytu č. 35 na 7.NP, pre stavebníčku Katarínu Rábarovú. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

2.5.2011 8:20

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?