Mesto Trnava

Stromy do domu už prichádzajú k svojim novým majiteľom

Začiatkom leta dostali Trnavčania možnosť adoptovať si mestský strom a pomôcť tak spraviť Trnavu ešte zelenšou. Podmienkou bolo iba vlastniť vhodný pozemok na území mesta. Spomedzi 26 drevín si každý mohol vybrať ten pravý strom pre seba a svoju záhradu či dvor. Na výber boli okrasné stromy aj stromy ovocné s nejedlými i jedlými plodmi v troch veľkostiach od malých cez stredné až po veľké. Niekto sa pri rozhodovaní riadil vzhľadom stromu, pre iných bola dôležitá vyhliadka na vlastnú úrodu ovocia či to, aby im strom svojou korunou vytvoril na pozemku väčšie súkromie. Najžiadanejším stromom bola slivka myrobalán, nasledovali javor amurský a muchovník Lamarckov.

„V rámci pilotného ročníka sme hľadali stovku záujemcov. Projekt mal veľký ohlas a určite v ňom budeme pokračovať aj v ďalšom roku,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka.

Na základe záujmu obyvateľov mesto obstaralo stromy, ktoré sa v týchto dňoch sadia v rámci celomestskej výsadby. Úlohou nových majiteľov je pripraviť jamu, ostatné zabezpečuje mesto prostredníctvom odborných firiem: dovoz stromu, výmenu pôdy s pridaním rozpustného hnojiva, ukotvenie stromu tromi kolmi s uvoľňovacím úväzkom, vytvorenie zálievkovej koreňovej misy a samotnú výsadbu.

Každý majiteľ dostane k svojmu Stromu do domu aj kartu s informáciami o drevine a potrebnej starostlivosti o ňu. Tá sa na strane obyvateľov týka predovšetkým zalievania a postupného uvoľňovania úväzkov. O orezávanie a ďalšie prípadné zásahy sa postarajú odborníci. V prípade otázok sú k dispozícii zamestnanci referátu správy zelene na mestskom úrade.

Tieto Stromy do domu si Trnavčania vybrali:

 • Acer campestre – javor poľný
 • Acer ginnala – javor amurský
 • Acer platanoides – javor mliečny
 • Amelanchier arborea Robin Hill – muchovník stromovitý
 • Amelanchier lamarckii Ballerina – muchovník Lamarckov
 • Carpinus betulus Frans Fontaine – hrab obecný pyramidálny
 • Castanea sativa – gaštan jedlý
 • Crataegus monogyna Stricta – hloh jednosemenný stĺpovitý
 • Cydonia oblonga – gdula obecná
 • Fraxinus ornus – jaseň mannový
 • Fraxinus ornus Meczek – jaseň mannový Meczek
 • Morus alba – moruša biela
 • Prunus cerasifera – slivka myrobalán
 • Prunus cerasifera Nigra – slivka myrobalán Nigra
 • Pyrus communis – hruška obyčajná
 • Sorbus domestica – oskoruša
 • Quercus cerris – dub cerový
 • Tilia cordata – Lipa malolistá


Výsadba troch Stromov do domu pred bytovkou na Halenárskej:


Kartičky pre majiteľov stromov

Viac o projekte Strom do domu

Mesto každoročne vysádza stovky nových, aby bola Trnava čo najzelenšia, môže to však robiť iba na svojich pozemkoch. Možnosti výsadby často limitujú aj podzemné inžinierske siete, dopravná situácia alebo šírka uličného profilu. Ako teda ešte zvýšiť počet stromov v meste a rozmiestňovať ich rovnomernejšie? Samospráva sa obracia na občanov a ponúka im možnosť adoptovať si svoj strom od mesta.
Strom v záhrade vytvára vhodnú mikroklímu, čiastočne ochraňuje dom pred vonkajšími vplyvmi, spevňuje pôdu a v neposlednom rade zvyšuje vlhkosť vzduchu. Spravme spolu Trnavu ešte zelenšou a prispejme k zlepšeniu klímy.

30.11.2021 20:16

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?