Mesto Trnava

ŠTVRŤ: Trnava spúšťa urbanistickú súťaž, ktorá na Slovensku nemá obdobu

Medzinárodnú urbanistickú súťaž, akú pripravilo Mesto Trnava, Slovensko ešte nezažilo. Jej výsledkom totiž bude aktualizácia územného plánu lokality s rozlohou až 140 hektárov. 

 

Na území viac ako dvojnásobku plochy historického centra Trnavy (66 hektárov) bude počas nasledujúcich desaťročí a po etapách vznikať moderná mestská zóna s pracovným názvom ŠTVRŤ. Výsledky súťaže, ktorá sa odštartuje čoskoro budeme poznať v prvom štvrťroku 2024. 

 

Najbližšie roky prinesú rozvoj lokality

 

Z pohľadu histórie rozvoja mesta nejde o nič menšie ako revolučný počin, ktorý nastaví nový štandard prípravy územného plánu„Víťazný návrh medzinárodnej súťaže bude dopracovaný do urbanistickej štúdie a bude slúžiť ako vízia budúceho rozvoja územia,“ vysvetľuje Ing. arch. Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK) Mestského úradu v Trnave. 

 

Ide o územie, ktoré je už od 70. rokov definované ako rezerva na rozširovanie mesta. Nachádza sa vo východnej časti Trnavy, kde na mape mesta v súčasnosti môže pripomínať akoby chýbajúci dielik skladačky. Práve na tento „výsek“ na mape Trnavy odkazuje obrátené V, resp. znak > v logu projektu.

 

Spomínaná lokalita sa rozprestiera od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat. Jeho severnú hranicu tvorí Piešťanská cesta, kým plánované predĺženie Spartakovskej ulice vyznačuje hranicu na juhu. V juhozápadnom cípe územia sa nachádza obytný projekt s názvom Prúdy, ktorý je momentálne vo výstavbe.  

 

Najbližšie roky, podľa Ondreja Horvátha, prinesú rozvoj tejto lokality. Cieľom samosprávy je, aby rast nebol nekontrolovateľný, ale udržateľný. „Chceme získať ucelenú víziu pre vznik plnohodnotnej kompaktnej mestskej štvrte postavenej na princípe udržateľného pätnásťminútového mesta pripraveného na klimatickú zmenu,“ hovorí. 

 

 

ŠTVRŤ 21. storočia má spĺňať princípy pätnásťminútového mesta 

 

Budovanie kompaktných miest je podľa medzivládneho panelu OSN jedným z najúčinnejších spôsobov adaptovania sa na klimatickú zmenu. Výrazne sa v týchto mestách znižujú emisie uhlíka, ušetrí sa úrodná pôda, ľudia vďaka kratším presunom šetria čas a zároveň viac využívajú príležitosti na sociálnu interakciu, stretávanie sa s druhými ľuďmi.  

 

Princípy kompaktného urbánneho prostredia sú udržateľnou alternatívou k budovaniu domov v satelitných obciach, kde obyvatelia žijú individualisticky za vysokými múrmi, k čomu často prispieva aj slabá občianska vybavenosť v podobných lokalitách. 

 

Pätnásťminútové mestá fungujú, pretože sú navrhnuté tak, aby mali kompaktné usporiadanie. Všetky dôležité oblasti ako byty, pracoviská, obchody, parky a verejné služby sú umiestnené blízko seba. Rezidenti tu majú minimálnu potrebu cestovania a uprednostňujú aktívny spôsob dopravy ako chôdzu a bicyklovanie. Doprava v týchto mestách je diverzifikovaná. Používanie osobného auta tu nebýva prvou voľbou vďaka dobrej prístupnosti a kvalite rôznych foriem verejného transportu od vlakov, cez autobusy až po systémy na zdieľanie bicyklov.  

 

Prirodzenou súčasťou plánovania pätnásťminútového mesta je aj vytváranie zelených plôch a prírodných prvkov. Tieto mestá by mali mať dostatok parkov, záhrad a verejných priestranstiev na relaxáciu a rekreačné aktivity. Zelené plochy pomáhajú zlepšovať kvalitu vzduchu, regulujú teplotu a poskytujú miesta pre biodiverzitu.  

 

Kompaktné mestá využívajú inteligentné riešenia pre riadenie spotreby energie, investujú do obnoviteľných zdrojov energie a v medziach možností sa približujú k energetickej sebestačnosti.  Okrem udržateľných zdrojov tieto mestá podporujú cirkulárnu ekonomiku. Tieto princípy by však nemohol naplniť aktuálny územný plán. Bez komplexného návrhu by nasledovala ,,divoká” výstavba. 

Viac informácií sa postupne dozviete na webe projektu stvrt.trnava.sk. Novinky tiež odporúčame sledovať na sociálnych sieťach mesta Trnava.

22.5.2023 8:34

Komentárov: 0