Mesto Trnava

Štyri zo siedmich prednášok seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja budú o nových objavoch v našom meste

Dvadsiaty šiesty ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ktorý tradične v prvej polovici decembra organizuje Krajský pamiatkový úrad Trnava v spolupráci s Mestom Trnavou, je prísľubom zaujímavých nových informácií nielen pre odborníkov, ale aj pre všetkých milovníkov histórie. Vo štvrtok 12. decembra o 13.20 h sa na trnavskej radnici začne séria siedmich prednášok, z toho až štyri sa budú týkať priamo Trnavy. 

Témou prvej prednášky bude štuková výzdoba v Trnave a na západnom Slovensku. Bádateľka Jana Šulcová sa zameria na chronológiu a umeleckohistorické hodnotenie v kontexte jej vývoja v 17. storočí.
Mnohí Trnavčania si možno myslia, že o pozoruhodnostiach Katedrály sv. Jána Krstiteľa už vieme všetko. Reštaurátorka Veronika Daneček Šmigrovská  nás však presvedčí, že aj v súčasnosti nás táto stavba má čím prekvapiť. Vo svojej prednáške sa bude venovať barokovému obrazu, ktorý bol objavený pod neskoršou premaľbou a Jozef Medvecký z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied nadviaže na objav prednáškou o jeho ikonografii.
Prázdne miesta v čase alebo v obraze historickej Trnavy dokresľujú aj výsledky archeologických výskumov uskutočňovaných v súvislosti s výstavbou alebo rekonštrukciami v mestskej pamiatkovej rezervácii. Veľa zaujímavostí priniesol aj archeologický výskum v zaniknutom koryte Trnávky v južnej časti mestského opevnenia. Jeho predbežné výsledky predstavia Róbert Ölvecky, Miroslav Matejka a Peter Barta.
Po prestávke sa o 16.10 začne prednáška Daniely Zacharovej venovaná novým poznatkom o stavebnom vývoji románskeho Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Trstíne – Hájičku.
Marek Gilányi obráti o 16.40 h pozornosť na Kryptu rodu Zichy vo Voderadoch. Témou poslednej prednášky seminára budú vodné mlyny v Chtelnici, o ktorých bude hovoriť Marián Bocán.
Srdečne pozývame všetkých záujemcov aj z radov laikov. Vstup na seminár je voľný.

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava
si Vás dovoľujú pozvať na 26. ročník odborného pamiatkového seminára

PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA
12. decembra od 13.00 h na trnavskej radnici, Hlavná 1, v zasadacej sále mestského zastupiteľstva

13.00 h Začiatok, prezentácia účastníkov

13.20 h Štuková výzdoba v Trnave a na západnom Slovensku
Pokus o chronológiu a umeleckohistorické hodnotenie v kontexte vývoja štukatúry v 17. storočí
PhDr. Jana Šulcová, súkromná bádateľka

13.50 h Objav barokového obrazu pod premaľbou z Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská, reštaurátorka

14.10 h K ikonografii objaveného barokového obrazu
Mgr. Jozef Medvecký, CSc., Centrum vied o umení SAV Bratislava

14.40 h Predbežné výsledky archeologického výskumu v zaniknutom koryte Trnávky v južnej časti mestského opevnenia v Trnave
Mgr. Róbert Ölvecky, PhD. – Pamarch, s.r.o., Ing. Miroslav Matejka – samostatný výskumník v oblasti architektonicko-historického výskumu, Mgr. Peter Barta, PhD., Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

15.10 h Prestávka

16.10 h Nové poznatky k stavebnému vývoju románskeho Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Trstíne – Hájičku
Mgr. Daniela Zacharová, PhD., Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Pro Monumenta Trnava

16.40 h Krypta rodu Zichy vo Voderadoch
Mgr. Marek Gilányi, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

17.10 h Vodné mlyny v Chtelnici
Ing. Marián Bocán, súkromný bádateľ

17.40 h Diskusia, ukončenie seminára

 

11.12.2019 8:13

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?