Mesto Trnava

Termíny zberu živých vianočných stromčekov zo sídlisk a rodinných domov

Živé vianočné stromčeky sa budú tento rok odvážať zo sídlisk vo štvrtok 13. a vo štvrtok 27. januára 2022. Obyvatelia bytoviek ich môžu vyložiť bezprostredne pred týmto termínom na kontajnerové stojisko. Je dôležité, aby boli stromčeky zbavené dekorácií, pretože poputujú do kompostárne, kde sa budú spracovávať ako zelený odpad.

Zber živých vianočných stromčekov spred rodinných domov sa tento rok uskutoční v sobotu 29. januára. Strom očistený od ozdôb je potrebné vyložiť pred dom do 7.00 hod., odkiaľ ho prevezmú pracovníci FCC Trnava.

Umelé vianočné stromy je možné odovzdať ako objemný odpad na zberných dvoroch. Všetky zároveň odoberajú aj živé stromy.

Chcete pomôcť informovať svojich susedov v bytovke, aby sa na stojisku pridlho nehromadili staré stromčeky?
Plagát s termínmi zberu zo sídlisk si môžete vytlačiť a vylepiť vo vchode vášho bytového domu:


10.1.2022 9:28

Komentárov: 0