Mesto Trnava

Tóny hudobnej jari sa rozozvučia v sále Marianum

Tradičný cyklus koncertov, ktorý Trnavčania poznali pod názvom Trnavská hudobná jar, mení v týchto dňoch svoj názov, zameranie aj filozofiu. Nejde však o pretrhnutie tradície, ale naopak, o nadviazanie na trnavskú hudobnú tradíciu s hlbšími historickými koreňmi. Koncerty sa budú konať v historickej sále Marianum v arcibiskupskom úrade, ktorá má v hudobnej histórii Trnavy dôležité miesto. Prvý z nich sa uskutoční v pondelok 25. marca.

V tejto sále, ktorá je súčasťou bývalých univerzitných budov, sa aj v minulosti uskutočňovali koncerty a hudobné premiéry diel významných skladateľov, napríklad M. Schneidera Trnavského a Zoltána Kodalya.
Podľa slov autora projektu Stanislava Šurina cieľom organizátorov – Bachovej spoločnosti na Slovensku a Správy kultúrnych a športových zariadení v Trnave je prinavrátiť sále jej pôvodný charakter a prostredníctvom koncertov ju opäť sprístupniť verejnosti. Projekt má ambíciu vytvoriť zo sály Marianum stánok hudobného života v Trnave, akúsi malú trnavskú redutu, koncentrovať v nej hudobné aktivity a umožniť tak formovanie trnavského hudbymilovného publika.
Sála Marianum musela prežiť aj neslávne obdobie. V roku 1950 budovy terajšieho arcibiskupského úradu zabavila štátna moc a vyhnala rehoľníkov. Sálu až do začiatku 90. rokov využívala armáda. V roku 2007 však Arcibiskupský úrad sálu zreštauroval a Marianum sa stalo nositeľom titulu Pamiatka roka 2007. V júni 2012 zakúpil arcibiskupský úrad do sály značkové koncertné krídlo Boesendorfer, ktoré je spolu s akustikou sály zárukou krásneho zvuku a jedinečného vyznenia klavírnych koncertov.
Jarný koncertný cyklus sa začína v pondelok 25. marca. Je to začiatok veľkého týždňa, preto aj program koncertu bude zostavený zo skladieb na pôstne pašiové texty. Špičkový ansámbel Solamente naturali zahrá pod vedením zakladateľa telesa, skvelého huslistu Milosa Valenta na dobových nástrojoch árie z pašií najslávnejších skladateľov vrcholného baroka – Johanna Sebastiana Bacha, Georga Fridricha Händla a Georga Philippa Telemanna. Solamente naturali, čo v preklade znamená Iba prirodzene, združuje profesionálnych muzikantov zo Slovenska a Budapešti, ktorých cieľom je hrať tzv. starú hudbu na dobových nástrojoch a s ohľadom na dobové štýlové interpretačné pravidlá, aby znela prirodzene ako v dobe svojho vzniku.
V nasledujúcich koncertoch bude mat hlavné slovo vyššie spomínané vynikajúce koncertné krídlo Boesendorfer. Večer 25. apríla bude patriť dvom vynikajúcim umelkyniam, klaviristke Zuzane Biščákovej a speváčke Jane Pastorkovej, ktoré nám sprostredkujú hudbu 20. a 21. storočia. „Dramaturgickým cieľom bol výber skladieb, ktoré sú hudobným charakterom blízke hlbokému citovému zážitku či dojmu. Preto by tento koncert mohol mat podtitul Hudobné impresie,“ dopĺňa Stanislav Šurin.
Koncertne sídlo Marianum vo štvrtok 23. mája „sfarbí“ do nevšedných zvukových odtieňov popredná slovenská koncertná klaviristka Jordanka Palovičová. Na jej recitáli zaznejú skladby D. Scarlattiho, W. A. Mozarta, F. Chopina, J. Cikkera a Ilju Zeljenku. Mimoriadne efektnú záverečnú skladbu koncertu z jeho skladateľskej dielne, ktorú autor venoval Jordanke, zahrá umelkyňa paralelne na klavíri aj na bicích nástrojoch – bongách.

KONCERTNÝ CYKLUS MARIANUM – jar 2013
Trnavský festival klasickej hudby
25. marec – 23. máj 2013

Bachova spoločnosť na Slovensku – Správa kultúrnych a športových zariadení

Pondelok, 25. marec 2013, 19.00 h
Arcibiskupský úrad – koncertná sieň Marianum
SOLAMENTE NATURALI, orchester dobových nástrojov

MILOŠ VALENT, umelecký vedúci
HELGA BACHOVÁ, soprán
MATÚŠ TRÁVNIČEK, bas

Program:
PASSIO
BACH – HÄNDEL – TELEMANN
Árie z kantát pôstneho obdobia

Štvrtok, 25. apríl 2013, 19.00 h
Arcibiskupský úrad – koncertná sieň Marianum
Hudobné impresie – hudba 20. a 21. storočia

JANA PASTORKOVÁ, spev
ZUZANA BIŠČÁKOVÁ, klavír

Štvrtok, 23. máj 2013, 19.00 h
Arcibiskupský úrad – koncertná sieň Marianum

Klavírny recitál
JORDANKA PALOVIČOVÁ
D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Chopin, J. Cikker, I. Zeljenka
 

21.3.2013 17:37

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?