Mesto Trnava

Triedením kovových obalov šetríme prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú často prítomné v komunálnom odpade, ktorý produkuje každý z nás. Ich triedením a recykláciou však ušetríme prírodné zdroje a energiu, teda primárne zásahy do krajiny aj množstvo vyprodukovaného CO2. Každá plechovica hodená do žltého kontajnera sa počíta.

Nápoje a potraviny, ktoré sú balené do kovových obalov, využívame v našom živote vo veľkej miere. Ale aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní. Materiál, z ktorého sú plechovky a konzervy vyrobené, je odolný, a keď ich vyhodíme vo voľnej prírode, proces rozkladu trvá niekoľko desiatok rokov. Napríklad hliníková plechovka sa v prírode rozloží až za 60 rokov. Naopak, recykláciou kovov sa prírodné zdroje a energia významne zachovávajú. Pred vyhodením plechoviek do zbernej nádoby by sa mal takýto odpad stlačiť, aby sa ich objem zmenšil na čo najmenšiu možnú mieru.

Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znehodnotené od farieb, chemikálií či lepidiel, ale ani obaly, ktoré sú kombinované s iným materiálom, napríklad obaly od zubných pást.

Po vytriedení prejde kovový odpad rôznymi technológiami úpravy: strihaním, lámaním, lisovaním, drvením, briketovaním. Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky potravín alebo farby v konzervách), zhorí pri teplote 1700 °C. Roztriedený a zlisovaný kov sa odváža na ďalšie spracovanie, kde dostane nový život v podobe kľúčov, rámov na bicykel či plechovky. A nezanedbateľné je aj šetrenie prírodných zdrojov. Napríklad na výrobu jednej tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije o 1,5 tony menej železnej rudy, ušetrí sa 500 kilogramov uhlia, vody o 40% a energie o 75%. Zníži sa znečistenie ovzdušia o 86%, znečistenie vody o 97% a zníži sa i ťažobný odpad o 97%.

Preto je dôležité nezabúdať aj na triedenie kovových obalov – o všetko ostatné sa postará organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK. V Trnave ich hádžeme do žltých kontajnerov spolu s plastmi, pre ENVI-PAK ich vytriedi zberová spoločnosť.

13.5.2019 13:34

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová