Mesto Trnava

Trnava ako prvá na Slovensku bude mať na všetkých základných školách fotovoltické panely

Mesto Trnava pružne reaguje na nestabilný trh s energiami. Do konca tohto roku bude mať pokryté fotovoltickými panelmi strechy všetkých základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, mestskú polikliniku a malometrážne byty pre dôchodcov na Clementisovej ulici.

„Fotovoltické panely sme už začali realizovať na základných školách na Atómovej, Gorkého a Spartakovskej. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na polikliniku a malometrážne byty a minulý týždeň sme poslali finančný transfer aj na všetkých šesť ostávajúcich základných škôl. Prvé tri školy budú mať nainštalované fotovoltické panely v najbližších dňoch, pokrytie všetkých objektov očakávame do dvoch mesiacov,“ povedala prednostka mestského úradu Katarína Koncošová, ktorá je členkou pracovnej skupiny Únie miest Slovenska založenej s cieľom riešiť následky energetickej krízy. Cena týchto fotovoltických panelov je približne 920 tisíc eur. Návratnosť investície by bola za normálnych okolností tri roky, realita však bude závisieť aj od aktuálnych vysokých cien energie a ďalších okolností. Na základe konkrétnych príkladov sa však dá predpokladať, že vplyv fotovoltických panelov na úsporu finančných prostriedkov môže byť významný:
Napríklad, na Základnej škole s materskou školou na Spartakovskej ulici bola ročná spotreba energie 85 MWh, fotovoltika na nej vyrobí pri výkone panelov 58,50 FWE/kp až 68 MWh. Spotreba na ZŠ Vančurova bola v minulom roku 52,955 MWh, fotovoltika na nej vyrobí za rok 45,78MWh pri výkone 40,50 FWE/kp, to znamená, že za rok môže táto škola ušetriť približne osemdesiat percent dovtedajšej spotreby. Vyrobená elektrická energia bude spotrebovávaná v budovách a prebytky sa majú ukladať prostredníctvom distribučnej siete do virtuálnej batérie. Katarína Koncošová však pripomína očakávania Mesta Trnavy: „Od nášho členstva v pracovnej skupine ÚMS očakávame nielen koordinovaný postup, výmenu skúseností a zdieľanie opatrení, ale aj asistenciu štátu pri povolení zdroja na výrobu elektriny a jeho následné pripojenie do distribučných sietí.“
Na problémy v súvislosti fotovoltikou a pripojením zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, obmedzenými kapacitami možného inštalovaného výkonu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a nevytvorenie poradovníka žiadateľov o pripojenie zariadení do siete Západoslovenskej distribučnej spoločnosti upozorňovala na online stretnutí pracovnej skupiny únie miest aj Jarmila Šipkovská z referátu energetického manažmentu mestského úradu.
Ústretovosť štátu teda bude pre úspešné šetrenie energiou prostredníctvom fotovoltiky financovanej mestom veľmi dôležitá. Mesto Trnava má zámer umiestniť fotovoltickú elektráreň s výrazne vyšším výkonom aj na časť zrevitalizovanej skládky odpadu, ale povoľovací proces na realizáciu tohto projektu a jeho pripojenie do siete je ešte aj v súčasnej krízovej situácii veľmi náročný.


Fotovoltické panely na streche Základnej školy na Atómovej ulici.

zdroj foto: Mesto Trnava

13.10.2022 15:31

Komentárov: 0