Mesto Trnava

Trnava bude mať prvý automatický parkovací dom pre bicykle na Slovensku, jeho výstavba sa už začína

Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré bude mať automatický parkovací dom pre bicykle. Stáť bude pri železničnej stanici, jeho výstavba sa začína 1. augusta a práce vrátane skúšobnej prevádzky by mali byť ukončené do marca budúceho roku. Na realizáciu tohto projektu získalo Mesto Trnava v októbri minulého roka nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 vo výške 505 319,11 eur. Celková cena diela je 652 656 eur.

Cieľom projektu a trnavskej mestskej samosprávy je podpora udržateľnej mobility v našom meste. Rast individuálnej automobilovej dopravy pri reálnych možnostiach cestnej siete a počtu parkovacích miest je neudržateľný nielen v Trnave, ale vo všetkých väčších slovenských a európskych mestách. Množstvo emisií výfukových plynov narastá, kvalita životného prostredia sa zhoršuje. Donedávna vedci tvrdili, že postačí, keď emisie oxidu uhličitého znížime postupne do roku 2030 o 45 percent, ale podľa najnovších výsledkov máme čas na radikálne zmeny už len do roku 2020, inak hrozí na celej zemi nezvratný kolaps životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že automobilová doprava patrí k najväčším znečisťovateľom ovzdušia v mestách a klimatické zmeny spôsobené nárastom koncentrácie CO2 v atmosfére už cítime denne na vlastnej koži, potrebné opatrenia sa musia vykonávať neodkladne. Jednou z možností ako znížiť v meste emisie CO2, je aj preferovanie a podpora cyklistickej dopravy. 
„Atraktivitu cyklistickej dopravy chceme zvýšiť aj prostredníctvom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej stanici. Napríklad, Trnavčania, ktorí denne cestujú do zamestnania vlakom alebo autobusom, už nebudú musieť riešiť problém s celodenným parkovaním svojho auta. Ak budú chcieť, na železničnú či autobusovú stanicu sa môžu dopraviť aj na bicykli, ktorý si bezpečne uschovajú v parkovacom dome,“ povedala projektová manažérka Zuzana Betinová z útvaru projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave. Projekt nadväzuje na budovanie cyklotrás a bikesharing, ktorý tiež masívne podporuje využívanie cyklistickej dopravy v meste.
Vyše 11 metrov vysoký parkovací dom v tvare dvanásťuholníka s kapacitou pre 118 bicyklov bude priamo prepojený s cyklistickým chodníkom, ktorý vedie zo Staničného parku k vlakovej a autobusovej stanici. Automatizovaný proces uschovania bicykla bude trvať maximálne 30 sekúnd a jeho fázy aj bezpečnostné pokyny sa zobrazia na monitore. Zákazník si na záver vyberie z prístupového terminálu potvrdenie, ktoré neskôr, keď si bude chcieť bicykel vyzdvihnúť, vloží do čítačky terminálu. Systém zobrazí na displeji požadovanú platbu, po vhodení mincí do mincovníka vyhľadá zákazníkov bicykel a vyvezie ho pred prijímacie dvere.
Stavenisko parkovacieho domu pre bicykle na Staničnej ulici medzi vlakovou a autobusovou stanicou bude oplotené a vybavené prenosným dopravným značením. Doterajší dopravný režim v tejto lokalite ostane zachovaný. Na stavbe bude osadená orientačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe s kontaktnými menami a telefónnymi číslami pre prípadné riešenia požiadaviek, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti.
Mesto Trnava sa vopred ospravedlňuje Trnavčanom za obmedzenia spôsobené výstavbou a ďakuje za porozumenie.


Vizualizácia automatického parkovcieho domu pre bicykle

Projekt je podporený Európskou úniou zo zdrojov EFRR a štátneho rozpočtu SR.

Ilustračná miniatúra pri aktualite: zdroj Pixabay 

1.8.2019 11:59

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?