Mesto Trnava

Trnava je prvá v Národnej súťaži o cenu Európskeho týždňa mobility

Mesto Trnava obsadilo prvé miesto v Národnej súťaži o cenu Európskeho týždňa mobility 2016, ktorú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia. Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v utorok 11. októbra v Martine počas konferencie o cyklistickej doprave.

Trnava bola vyhodnotená ako najaktívnejšia samospráva spomedzi osemnástich miest prihlásených do súťaže počas kampane Európskeho týždňa mobility zameranej na podporu idey a rozvoja trvalo udržateľnej dopravy. V duchu tohtoročného motta kampane Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy, trnavská mestská samospráva pripravila pre občanov široké spektrum aktivít, do ktorých sa zapojilo dvadsaťdva občianskych združení, organizácií a ďalších dobrovoľníkov. Spájala ich snaha popularizovať pešiu, cyklistickú alebo hromadnú dopravu a poukázať na ekonomické prínosy inteligentnej a udržateľnej mobility nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť. Viac informácií o uskutočnených aktivitách nájdete na tejto webstránke pod titulkom Európsky týždeň mobility 2016 v Trnave prinesie bohatý program pre všetky vekové kategórie.
Po prvý raz v histórii novodobej trnavskej mestskej samosprávy zastrešila organizáciu tohto podujatia kancelária Zdravé mesto Trnava, ktorá chce aj týmto spôsobom rozširovať svoje budúce pôsobenie. Okrem edukačných aktivít so zameraním na prevenciu civilizačných chorôb a zdravý životný štýl má ambíciu vnášať idey zdravého a trvalo udržateľného rozvoja do všetkých oblastí života spoločnosti vrátane kvality verejného priestoru, s ktorou trvalo udržateľná mobilita úzko súvisí.

Tlačová správa Slovenskej agentúry životného prostredia:
Výsledky kampane ETM 2016 na Slovensku a jej sprievodnej národnej súťaže

Európsky týždeň mobility sa uskutočňuje od roku 2002 vždy od 16. do 22. septembra. Kampaň otvára cestu k zmene myslenia, správania a udržateľnejšej dopravnej stratégii. Zároveň je príležitosťou pre zainteresované strany, aby sa zišli a prediskutovali rozličné aspekty mobility a kvality ovzdušia, našli inovatívne riešenia na zníženie emisií a miery využívania automobilov a otestovali nové technológie alebo plánované opatrenia.
Európsky týždeň mobility dáva ľuďom možnosť zamyslieť sa, na čo skutočne ulice mesta slúžia, a predebatovať konkrétne riešenia problémov s nadmerným hlukom, znečistením ovzdušia, dopravnými zápchami, nehodami a zhoršovaním zdravia obyvateľstva. (http://www.eurotm.sk)

Foto: (mm)

Lokalita

GPS:
N 48.37681403144669 / E 17.58570581929621

12.10.2016 15:13

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?