Mesto Trnava

Trnava pripravuje prvé občianske zhromaždenie

V Trnave sa chystá historicky prvé občianske zhromaždenie. Ide o sériu diskusií medzi mestom, odborníkmi a verejnosťou, pričom témou bude adaptácia mesta na klimatickú zmenu.
Účastníkmi zhromaždenia budú občania bývajúci na uliciach, ktoré boli určené žrebom (ich zoznam nájdete nižšie).V prípade záujmu sa môžu zaregistrovať a pokiaľ budú vybraní, absolvujú tri stretnutia občianskeho zhromaždenia. Zámerom samosprávy je zapojiť obyvateľov mesta do verejnej diskusie a upriamiť pozornosť na dôležitosť opatrení zameraných na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny.

Stretnutia občianskeho zhromaždenia sa uskutočnia:

 • v stredu 1. júna od 16.00 do 19.30 h
 • v utorok 7. júna od 16.00 do 19.30 h
 • v sobotu 18. júna od 9.00 do 19.00 h

Je potrebné zúčastniť sa všetkých troch stretnutí. Účasť bude honorovaná čiastkou 100 eur.

Občania, ktorí vo svojej schránke v týchto dňoch nájdu informačný leták o možnosti stať sa účastníkom občianskeho zhromaždenia respektíve bývajú na jednej z dole uvedených ulíc, sa môžu prihlásiť do 16. mája 2022 cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0951 920 798 v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 h.

O prijatí do občianskeho zhromaždenia rozhodne žrebovanie spomedzi prihlásených v záujme relevantného demografického rozdelenia účastníkov. Vybraných účastníkov budeme kontaktovať.

„Ľudia, ktorí sa chcú do občianskeho zhromaždenia pridať, nemusia byť v téme klimatických zmien odborníkmi. Zaujímajú nás ich postrehy, názory a skúsenosti, ktoré nám pomôžu plánovať ďalšie aktivity a opatrenia v tejto oblasti," hovorí koordinátorka projektu za Mesto Trnava Ivana Vidová z referátu participácie Mestského úradu v Trnave.

Partnermi projektu sú občianske združenia Človek za klímu a PDCS. Viac informácií o projekte občianske zhromaždenie nájdete na webovej stránke obcianskezhromazdenie.sk

Zoznam vyžrebovaných ulíc, ktorých obyvatelia sa môžu stať účastníkmi občianskeho zhromaždenia:

 • Andreja Žarnova
 • Bočná
 • Bosniacka
 • Bratislavská ulica
 • Čajkovského
 • Dobšinského ulica
 • Invalidská
 • Jasná
 • Jiráskova
 • Komenského
 • Kvetná
 • Lipová
 • Ludvika van Beethovena
 • Lúčna ulica
 • Malženická cesta
 • Martina Benku
 • Maxima Gorkého
 • Námestie Jozefa Herdu
 • Ostravská
 • Parašutistov
 • Parková
 • Pásová ulica
 • Pekárska
 • Pekná ulica
 • Petra Pázmaňa
 • Petzvalova
 • Pri kalvárii
 • Rajčurská ulica
 • Rudolfa Dilonga
 • Rudolfa Vrbu
 • Ružindolská
 • Seredská
 • Sladovnícka
 • Slnečná
 • ŠM Dolina
 • Štefana C. Parráka
 • Študentská
 • Štúrova
 • Tatranská
 • Ustianska
 • Veterná
 • V jame
 • Zelenečská

26.4.2022 18:19

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová