Mesto Trnava

Trnava sa stala Európskym mestom stromov 2017

Mesto Trnava úspešne rieši problém s nedostatkom prírodného zázemia intenzívnou výsadbou stromov priamo v mestskom prostredí. Za túto snahu a starostlivosť o zeleň udelila Trnave Európska arboristická rada (EAC) titul Európske mesto stromov 2017. Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutočnilo v piatok 19. mája o 11. hodine v Sade Antona Bernoláka.

Mesto Trnava sa dlhodobo snaží rozširovať plochy zelene v meste. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti sa však v poslednom sústreďuje najmä na zahusťovanie existujúcej zelene a hľadanie voľných miest na vysadenie nových stromov vhodných pre podmienky v konkrétnych lokalitách. Intenzita výsadby v posledných rokoch nemá obdobu v histórii novodobej samosprávy. V roku 2014 pribudlo v meste 815 stromov, v roku 2015 to bolo až 1 194 stromov, v roku 2016 samospráva vysadila ďalších 492 stromov a počas tejto jari 187. Dovedna ich je takmer 2 700 a ich prínos pre klímu a občanov mesta je porovnateľný s malým lesom.

Najnovšiu relaxačnú zónu so stromami a trvalkovou výsadbou – Parčík Bela IV. vybudovala samospráva pri mestskom opevnení. Chystajú sa ďalšie veľké aktivity v oblasti zveľaďovania zelene, napríklad revitalizácia jestvujúceho parčíka v rámci rekonštrukcie Námestia SNP. Uskutočnili sa architektonicko-krajinárske súťaže na rekonštrukciu Ružového parku a Parku Janka Kráľa, čoskoro sa začne ďalšia súťaž na parkové riešenie veľkého územia na sídlisku Družba vrátane zvyšku hájika, ktorý Trnavčania poznajú pod názvom Agátka. Spracovaná je štúdia nového parku na Sibírskej ulici, kde by malo vzniknúť ďalšie veľké územie s kvalitne riešenou zeleňou. V budúcom roku chce mesto vyhlásiť súťaž na riešenie obnovy Sadu Antona Bernoláka a vo výhľade do ďalších rokov pripravuje aj revitalizáciu lesoparku v lokalite Štrky a výsadbu nového lesoparku pozdĺž plánovanej revitalizácie potoka Parná v lokalite Medziháje.

K prioritám samosprávy patrí aj starostlivosť o jestvujúcu zeleň. Pripravujú sa nové dokumenty ako napríklad Zásady starostlivosti o zeleň alebo Koncepcia hospodárenia s dažďovou vodou, ktoré argumentačne podporia nové vnímanie úlohy mestskej a prímestskej zelene v prevencii proti zmenám klímy. Stromy v centrálnej mestskej zóne a mestských parkoch sú označené evidenčnými štítkami a vyhodnotené z hľadiska stupňa poškodenia, sadovníckej hodnoty, potreby ošetrenia a perspektívy. Každoročne sa plánuje a zabezpečuje prostredníctvom odborných záhradníckych firiem a certifikovaných alebo akreditovaných arboristov starostlivosť o dospelé stromy a výchovný rez mladých stromov. Nepopulárne, ale nevyhnutné výruby súvisiace napríklad s investičnými aktivitami chce mestská samospráva v budúcnosti nahradiť presádzaním stromov na iné miesto s pomocou presadzovacieho stroja.

Európska arboristická rada (EAC) bola založená v roku 1992. K jej cieľom patrí podnecovanie výsadby aj starostlivosti o stromy a ďalšiu zeleň. V centre jej záujmu sú európske mestá a ich stromy, parky a záhrady, ktoré chce v zdraví zachovať aj pre budúcnosť. Predchádzajúcimi ocenenými mestami boli poľský Krakov, estónsky Talin, nemecký Frankfurt nad Mohanom, poľský Krakov, holandský Amsterdam, fínske mesto Turku, Praha, švédske Malmö, taliansky Turín a španielska Valencia.


Z rúk zástupcu švajčiarskeho mesta Winterthur, ktoré bolo predchádzajúcim držiteľom titulu Európske mesto stromov, prevzal ocenenie vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Tomáš Guniš.


Arboristi absolvovali aj krátku prehliadku historického centra s odborným výkladom

Foto: Veronika Majtánová

19.5.2017 15:04

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?