Mesto Trnava

Trnava v roku 2020 ponesie titul Európske mesto športu

Trnava úspešne obhájila svoju kandidatúru a v roku 2020 ponesie titul Európske mesto športu. Toto prestížne ocenenie nášmu mestu udelila hodnotiaca komisia ACES EUROPE pri Európskej únii v Bruseli po aprílovej návšteve nášho mesta. O potešujúcom výsledku rozhodnutia komisie samosprávu informoval prezident ACES EUROPE Gian Francesco Lupattelli vo svojom gratulačnom liste. Podľa jeho slov je Trnava dobrým príkladom v oblasti športu, pričom ocenil tunajšie športoviská i športové programy a aktivity.

„Získanie titulu Európske mesto športu je signálom, že v rámci podpory športu ideme v Trnave dobrým smerom. Pre naše mesto to zároveň znamená lepšiu východiskovú pozíciu pri uchádzaní sa o financie na investície do športovej infraštruktúry a zviditeľnenie sa doma i v zahraničí,“ povedal primátor Peter Bročka. „Tieto kroky z dlhodobého hľadiska vedú k vybudovaniu zázemia a vhodných podmienok na športovanie pre všetkých Trnavčanov bez ohľadu na vek či výkonnosť a zlepšeniu povedomia o zdravom životnom štýle.“

Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční v novembri v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli. Na podujatí sa stretnú nositelia ďalších ocenení vydávaných komisiou. Budapešť, tohtoročné Európske hlavné mesto športu, odovzdá titul Malage. Budúcimi Európskymi hlavnými mestami športu budú Lisabon (2021) a Haag (2022), ktoré na ceremónii predstavia svoje projekty na nasledovné roky.

„Stretnutie bude výbornou príležitosťou na výmenu skúseností a interakciu medzi mestami. Vítame vás v rodine ACES EUROPE,“ uzavrel Lupattelli.

Okrem Trnavy získali spomedzi slovenských miest ocenenie Európske mesto športu Michalovce (2019), Nitra (2018), Banská Bystrica (2017) a Košice (2016).


Video: Mestská televízia Trnava

13.5.2019 10:14

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?