Mesto Trnava

Trnava získala titul Enviromesto 2017

Vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a uplatňovaniu environmentálnej politiky v ochrane, plánovaní a manažmente mestskej krajiny sa Trnava môže odvčera pochváliť titulom Enviromesto 2017. Toto ocenenie nášmu mestu udelila odborná komisia na základe projektov realizovaných a plánovaných v prospech mestského životného prostredia.

Hlavnú cenu prebral Tomáš Guniš, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave, v utorok 28. novembra 2017 počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Enviromesto 2017 v Žiline, ktoré sa uskutočnilo v rámci 8. ročníka Medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest s podtitulom Silné mesto pre lepší život.

Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) spolu s jej národným koordinátorom - Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Jej cieľom je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. Zároveň bol príležitosťou podnietiť komunitné vnímanie a spoluprácu všetkých sektorov (škôl, neziskových organizácií i verejnosti) pri tvorbe prostredia mesta, a tiež vytvoriť platformu na vzájomné zdieľanie skúseností vedúce k zvyšovaniu kvality životného prostredia v mestách.
Do prvého ročníka súťaže sa prihlásilo 14 slovenských miest. Okrem hlavnej ceny udelili členovia odbornej komisie ocenenia aj v ďalších troch súťažných oblastiach. V oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra zvíťazila Nitra, v kategórii Mestská mobilita bodovali Malacky. V súťažnej oblasti Adaptácia na zmeny klímy si cenu odniesol Zvolen.

Viac informácií o oceneniach nájdete na webstránke Slovenskej agentúry životného prostredia.

Ôsmy ročník Konferencie o mestskom životnom prostredí organizovala SAŽP v spolupráci s MŽP SR a so Slovenskou komorou architektov. Cieľom konferencie bolo podporiť úsilie miest cielené na kvalitu životného prostredia a rešpektovanie princípov udržateľného rozvoja. Jej nosnými témami boli oblasť ochrany prírody a krajiny miest, mestskej mobility a adaptácie miest na zmenu klímy. Konferencia bola určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvorbou mestského prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti. (Zdroj: sazp.sk)


Ocenenie Enviromesto 2017


Radomila Škodná z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave a Tomáš Guniš, vedúci OÚRaK

29.11.2017 13:07

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?