Mesto Trnava

Trnava zriaďuje nové podporné centrum pre cudzincov v našom meste

Mesto Trnava sa snaží posilniť inkluzívne a multikultúrne spoločenstvo prostredníctvom otvorenia nového centra ConnecTT.
 
Tento priestor bude slúžiť ako most pre lepšie porozumenie, spoluprácu a rešpekt, zameriavajúc sa na pomoc cudzincom, ktorí sa usadili v Trnave. Centrum ConnecTT má za cieľ poskytnúť týmto ľuďom prístup k rôznym formám podpory, ako sú odborné konzultácie, vzdelávanie a iné služby, čím im uľahčí integráciu do miestnej komunity a umožní im stať sa aktívnymi členmi spoločnosti.
 
Centrum bude ponúkať organizáciu prípadne sprostredkovanie nasledujúcich služieb:
  • Jazykové a vzdelávacie kurzy: Pomôže nájsť vhodné jazykové a vzdelávacie kurzy, vďaka ktorým si klienti zlepšia svoje jazykové schopnosti a získajú nové vedomosti.
  • Kurzy zvýšenia kvalifikácie a rekvalifikácie: v prípade záujmu o získanie nových zručností alebo potreby pripraviť na budúce povolanie či zmenu kariéry, centrum poskytne     informácie o dostupných kurzoch na zvýšenie kvalifikácie a rekvalifikácie.
  • Právne, sociálne a psychologické poradenstvo: informovanie o možnostiach absolvovať bezplatné poradenstvo v oblasti práva, sociálnych otázok a duševného zdravia.
  • Adaptácia v školskom a pracovnom prostredí: Ak klient potrebuje podporu pri adaptácii na nové okolnosti, vyškolení zamestnanci pomôžu zvládnuť všetky výzvy, ktoré môžu nastať v škole alebo pracovnom prostredí.
  • Organizovanie podujatí, workshopov a stretnutí: Vzájomná interakcia a zdieľanie kultúr je kľúčom k porozumeniu a rešpektu medzi cudzincami a miestnymi obyvateľmi. Preto bude centrum organizovať rôznorodé podujatia, workshopy a stretnutia, na ktorých budú mať všetci bez rozdielu príležitosť zdieľať svoje kultúry, tradície a skúsenosti.

27.11.2023 11:27

Komentárov: 0