Mesto Trnava

Trnavčania na verejnej prezentácii spoznajú novú podobu areálu ZŠ na Kornela Mahra

Mesto Trnava pokračuje v obnove športovísk školských areálov. Cieľom je podporiť zdravý vývoj školákov prostredníctvom kvalitných priestorov na športovanie a hry počas vyučovania aj mimo neho.
 
Najnovším projektom, ktorý má hotovú ideovú štúdiu rekonštrukcie, je areál Základnej školy na Ulici Kornela Mahra. Tak ako všetky rekonštruované športové areály škôl v našom meste, aj tento bude k dispozícii širokej verejnosti počas poobedných hodín a víkendov. 
 
Verejnosť sa s finálnou ideovou štúdiou oboznámi v stredu 1. februára 2023 o 17.00 h na verejnej prezentácii v jedálni školy na K. Mahra. (Pôvodný termín, 24. januára, sme museli presunúť zo zdravotných dôvodov.) Za účasti odborných zamestnancov mestského úradu projekt predstavia jeho autori, ktorí po prezentácii návštevníkom radi odpovedia na prípadné otázky.
 
„Vítaní sú najmä tí, ktorí školský dvor využívajú a ďalej ho využívať budú – teda miestni obyvatelia, rodičia a deti navštevujúce ZŠ K. Mahra,“ pozýva na prezentáciu Natália Nováková z referátu participácie.
 
 
Návrh rekonštrukcie školského dvora vychádza zo zámeru vzájomne prepojiť rozčlenené zóny na rôzne aktivity, zachovať existujúce futbalové ihrisko s umelým povrchom a vytvoriť bežeckú dráhu
 
Jednotlivé funkčné zóny sa prepoja originálnou bežeckou traťou. Časť tvorená oválom s tromi dráhami obieha okolo futbalového ihriska a prechádza do okruhu nepravidelného tvaru s dvomi dráhami, vďaka čomu tu beh bude pestrejší. Bežecká dráha je doplnená o rovinku na beh na 100 m a doskočisko do piesku. Chýbať tu nebude basketbalové ihrisko s profesionálnymi teleskopickými košmi na vodupriepustnom EPDM povrchu so zadnými ochrannými sieťami na pozinkovaných stĺpoch.
 
Projekt, samozrejme, prinesie omnoho viac prvkov. Ktoré sú to, a akým spôsobom skvalitnia ponuku voľnočasových a športových aktivít na Prednádraží, priblíži verejná prezentácia.
 
 
 

18.1.2023 15:06

Komentárov: 0