Mesto Trnava

Trnavské cintoríny sú pripravené na dušičkové obdobie

Cintoríny v Trnave sú až do 10. novembra 2019 otvorené od 7.00 do 22.00 h. Predĺžením otváracieho času chce prevádzkovateľ pohrebísk vyjsť v ústrety všetkým, ktorí pôjdu pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých položiť kvety a zapáliť sviečky na hroboch svojich blízkych. Predĺžená bude aj otváracia doba kvetinárstva a cintorínskej architektúry pri Správe cintorínov na Kamennej ceste.

Vzhľadom na očakávanú vysokú návštevnosť a nápor na parkoviská bude dopravu pri cintorínoch usmerňovať hliadka dopravnej polície a posilnené má byť aj hliadkovanie mestskej polície. Zamestnanci spoločnosti prevádzkujúcej pohrebiská budú poskytovať návštevníkom priamo na cintorínoch základné informácie o jednotlivých sektoroch, prípadne hrobových miestach.
Kancelária správy cintorínov na Kamennej ceste bude k dispozícii občanom v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h a 1. 11. 2019 od 9.00 do 17.00 h. Občania si tam môžu preveriť platbu za hrobové miesto, uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta, prípadne vybaviť poslednú rozlúčku so zosnulým. Na tých hrobových miestach, kde sa už skončil čas prenájmu a nepodarilo sa doručiť písomnú výzvu na predĺženie nájomcovi, budú nalepené oznámenia. Všetky potrebné informácie budú zverejnené aj v informačných vitrínach na cintorínoch a v kancelárii správy cintorínov.
Kontajnery na odpad vzniknutý pri čistení hrobových miest budú častejšie vyprázdňované a rozmiestnené tak, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Na cintoríne na Kamennej ceste budú umiestnené aj 240-litrové kontajnery na separovaný bioodpad označené informačnými nálepkami.
Dôležité bude dodržiavanie bezpečnostných opatrení na predchádzanie požiarom a krádežiam. Zažínanie sviečok pri kaplnke na Novom cintoríne na Ulici Terézie Vansovej je z dôvodu každoročných požiarov a verejného ohrozenia zakázané. Dušičkový čas a ruch na cintorínoch môžu zneužívať zlodeji, preto by si návštevníci cintorínov nemali odkladať na hrobové miesta kabelky a príručné tašky, ani nechávať v zaparkovaných autách cenné veci.

Dopravné obmedzenia
Do 4. 11. 2019 nebude na pohrebiská povolený vjazd motorových vozidiel s výnimkou vozidiel správy cintorínov, vozidiel FCC, vozidiel zdravotnej služby, požiarnej ochrany, policajného zboru a vozidiel prevážajúcich zdravotne ťažko postihnuté osoby. Motorové vozidlá kamenárskych subjektov vykonávajúcich svoju činnosť na cintorínoch mali povolený posledný vjazd 25. 10. 2019.


Nech sú naše spomienky na blízkych zosnulých vždy svieže a plné farieb ako kvety, ktorými zdobíme miesta ich posledného odpočinku. 

Foto: (vm)
 

29.10.2019 11:12

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?