Mesto Trnava

Trnavské školy a škôlky ostávajú zatiaľ zatvorené

Od pondelka 22. marca 2021 ostávajú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy naďalej v obmedzenej prevádzke, teda len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. s nevyhnutným výkonom práce na pracovisku.

Presun z čiernej farby COVID automatu do bordovej predpokladá otváranie škôl, samospráva však upozorňuje na riziká uvoľňovania opatrení. Počet ľudí nakazených koronavírusom v našom okrese začal klesať po viac než troch mesiacoch a situácia sa zlepšuje iba pomaly. Hoci o potrebe návratu detí do škôl niet najmenších pochýb, stále je dôležité byť obozretní.

„Materské školy a 1. stupeň základných škôl v Trnave navštevuje zhruba 4 300 detí a ich otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Navyše, nie je to proces, ktorý sa dá zrealizovať zo dňa na deň. Je potrebný prieskum medzi rodičmi, vyhodnotenie záujmu, zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov na spustenie prezenčnej formy výučby, zrušenie dištančného vzdelávania, zabezpečenie stravy, dôkladná dezinfekcia priestorov školy, ktoré sa doteraz nevyužívali, a mnoho ďalších vecí,“ vysvetľuje vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.

Žiaľ, žiadne riešenie neuspokojí všetkých. Časť rodičov požaduje otvorenie škôl, iní majú z uvoľňovania opatrení obavy. Prioritou je však ochrana zdravia a životov obyvateľov. Samospráva veľmi pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a všetky kroky pravidelne konzultuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave.

Ak sa situácia výrazne nezhorší a nezmenia sa nariadenia zo strany hlavného hygienika alebo štátnych orgánov, bude prevádzka materských škôl a 1. stupňa základných škôl obnovená v stredu 7. apríla 2021.

Mesto Trnava zároveň upozorňuje občanov, že dňom obnovenia prezenčnej formy vyučovania zaniká nárok na čerpanie pandemickej OČR.

18.3.2021 17:00

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?