Mesto Trnava

Ubytovali ste ľudí z Ukrajiny? Ohláste sa mestu cez online formulár

Mnohí Trnavčania neváhali a v ostatných dňoch poskytli utečencom z Ukrajiny strechu nad hlavou. Ďakujeme každému, kto aj takýmto spôsobom pomohol zmierniť ťažkú situáciu ľudí utekajúcich pred vojnou.

Mesto na dennej báze nahlasuje okresnému úradu počty utečencov v hoteloch a penziónoch a na základe rozhodnutia štátu je povinné zahrnúť do výkazov aj ľudí ubytovaných v súkromí. Z tohto dôvodu sa obracia na obyvateľov mesta, ktorí majú v domácnosti ubytovaných ľudí z Ukrajiny, aby mesto informovali prostredníctvom online formuláru. Vedieť počty utečencov v meste je dôležité okrem iného aj kvôli umiestňovaniu detí v školách a škôlkach, nakladaniu s odpadom a podobne.

Kontakty, ktoré na seba obyvatelia mesta vo formulári uvedú, budú zároveň slúžiť na potreby komunikácie medzi nimi a mestom. Pobyt ukrajinských občanov vyvoláva nezriedka množstvo otázok a mesto chce verejnosti týmto spôsobom pomôcť zorientovať sa v množstve informácií, povinností i práv, ktoré utečenci majú. V prípade otázok sa môžu občania obracať na samosprávu e-mailom na adrese ukrajina@trnava.sk.

„Veľmi si ceníme, že množstvo ľudí preukázalo veľkú dávku solidarity a ochoty pomáhať. Touto cestou sa chceme všetkým poďakovať a zároveň poprosiť o súčinnosť. Tá spočíva najmä v sprostredkovaní dôležitých informácií ukrajinským občanom, ktorí sa v našom meste aktuálne zdržujú. Veríme, že spoločnými silami a vzájomnou komunikáciou sa nám podarí zabezpečiť prísun adekvátnych informácií a sčasti uľahčiť túto náročnú situáciu pre všetkých,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.


Ilustračný obrázok: pixabay.com

17.3.2022 14:17

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová