Mesto Trnava

Účastníci projektu Intensify si vymieňali skúsenosti, v januári odprezentujeme spôsoby znižovania emisií v Trnave

Medzinárodný projekt Intensify, do ktorého sa zapojila trnavská mestská samospráva s cieľom znížiť emisie CO2 prostredníctvom intenzívneho zapojenia širšej spoločnosti, je v druhom roku implementácie. Hlavnou úlohou v tomto období bude zvyšovanie informovanosti obyvateľov mesta o spôsoboch, ako môžu aj oni šetriť energiou a prispieť k napĺňaniu tohto cieľa. Prehľad o oblastiach, na ktoré sa treba v rámci osvety najviac zamerať, pomohol získať dotazník projektu Intensify, ktorý mestská samospráva zverejnila v apríli a v máji tohto roku.
Významnou súčasťou projektu boli vzájomné študijné návštevy projektových partnerov z Portugalska, Nemecka, Španielska, Chorvátska, Talianska, Írska a Anglicka spojené s prezentáciami dobrých skúseností v zapájaní miestnych komunít do znižovania emisií CO2.
Mesto Trnava malo možnosť zúčastniť sa študijných návštev u projektových partnerov v Corku v Írsku a v Almade v Portugalsku.
„Počas prvej študijnej návštevy energetický manažér Mesta Trnavy Matúš Škvarka a zástupca Trnavského samosprávneho kraja Gabriel Bajužík absolvovali sériu zaujímavých prednášok zástupcov viacerých mestských aj mimovládnych organizácií v Corku a prezentácií o projektoch komunitného angažovania. Jedným z takých príkladov bol Woody Farm_Fest zameraný na vysádzanie pôvodných írskych stromov a lesov na Írskom ostrove s cieľom zintenzívniť absorbovanie uhlíka, spomaliť klimatickú zmenu a podporiť prirodzenú biodiverzitu, alebo aktivity Tony’s Chocolonely proti detskej práci a otroctvu pri pestovaní kakaovníkov. Aj v našich podmienkach by sa dala aplikovať šablóna využívania energie z obnoviteľných zdrojov Greener Living Energy, vytvorená organizáciou Cork Environmental Forum zameranou na trvalo udržateľný rozvoj. Zaujímavé boli aj praktické ukážky miestneho bikesharingu a Schéma efektívnejšieho využívania energií miestnymi komunitami, ktorou mesto Cork podporuje nové prístupy na dosiahnutie energetickej účinnosti. Ich cieľom je dosiahnuť úspory energií u majiteľov domov, v komunitách a organizáciách súkromného sektora,“ povedala projektová manažérka Ing. Erika Balážová z útvaru projektového manažmentu mestského úradu.

Členovia trnavského projektového tímu absolvovali v Corku sériu zaujímavých prednášok zástupcov viacerých mestských aj mimovládnych organizácií.

Účastníkmi študijnej návštevy v Almade boli Matúš Škvarka, Ing. Gabriel Bajužík a doktorandka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Alexandra Alföldiová. „Stretnutie otvorili prezentácie o komunitnom angažovaní v projekte Living Lab, Local decarbonization, lokálnej klimatickej platforme PLAC a Lokálnej detskej agende – ovplyvňovaní lokálnych politík. Nasledovali návštevy na miestach zaujímavých projektov. Ponta Energia, postavená na technológii go-parity platformy na komunitné požičiavanie peňazí, umožňuje týmto spôsobom financovať výstavbu zariadení obnoviteľných zdrojov energií. Podobne funguje aj ich ďalší projekt s názvom Copernico. Účastníci návštevy mali možnosť absolvovať aj jazdu Health Busom – zdravým autobusom – linkou do nemocnice nielen pre seniorov, ktorá má trasu označenú červenou čiarou. Autobus je možné zastaviť na znamenie hocikde, kde nie je zákaz zastavenia. Popri trase sú oznámenia aktuálnej polohy autobusu a odhadovaného príjazdu na dané miesto. Informačné tabule sú z e-papiera napájané lokálnym solárnym panelom. Miestna časť mesta Lisabon, Almada, podporuje aj projekt Refood – zber neštandardne vyzerajúceho ovocia a potravín krátko pred uplynutím ich doby spotreby, ktoré každý večer rozdeľuje ľuďom v núdzi,“ informovala Erika Balážová.
V súčasnosti pripravuje trnavský projektový tím Intensify organizáciu ďalšej študijnej návštevy, ktorá sa tento raz uskutoční v našom meste. Do Trnavy v januári 2020 prídu zástupcovia ôsmich európskych krajín, projektových partnerov a zástupcovia spoločného sekretariátu Európskej únie, ktorým budeme prezentovať naše skúsenosti so znižovaním emisií.

Inšpirácie priniesla aj návšteva v Almade. Napríklad projekt Refood – zber neštandardne vyzerajúceho ovocia a potravín krátko pred uplynutím ich doby spotreby a ich rozdeľovanie ľuďom v núdzi by sa dalo realizovať aj v našom meste.  

11.11.2019 16:20

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová