Mesto Trnava

Umelé vianočné stromčeky patria na zberný dvor, živé sa budú odvážať v určených termínoch

Zber živých vianočných stromčekov spred rodinných domov sa tento rok uskutoční v sobotu 6. februára. Je potrebné vyložiť ich pred dom do 7.00 hod., odkiaľ ich vyzdvihnú pracovníci FCC Trnava. Z kontajnerových stojísk na sídliskách sa budú živé stromčeky odvážať dvakrát – 15. a 29. januára.

Vyložené stromčeky musia byť zbavené ozdôb, pretože poputujú do kompostárne.

Umelé vianočné stromy je možné odovzdať ako objemný odpad na zberných dvoroch. Všetky okrem ZB na Tajovského zároveň odoberajú aj živé stromy.

Chcete pomôcť informovať svojich susedov?
Plagát s termínmi zberu stromčekov si môžete vytlačiť a vylepiť vo vchode vášho bytového domu:

5.1.2021 14:17

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?