Mesto Trnava

Upozorňujeme: Desať volebných okrskov je zrušených, ulice, ktoré do nich patrili, sú zaradené do iných okrskov

Mesto Trnava upozorňuje občanov – voličov, že desať volebných okrskov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra od 7.00 do 20.00 h, je zrušených. Ulice, ktoré do zrušených okrskov patrili, sú zaradené do ostatných okrskov. 
Dôvodom na zrušenie desiatich okrskov sú zmeny v rozložení obyvateľstva spôsobené sťahovaním, cieľom je rovnomerné vyťaženie volebných miestností. Priradenie ulíc do iných okrskov je riešené tak, aby volebné miestnosti neboli pre občanov ďalej ako v pôvodných okrskoch.  

ZRUŠENÉ VOLEBNÉ OKRSKY

 • Kalokagatia – Centrum voľného času, Strelecká 1
 • Materská škola, Hodžova ulica 40
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23
 • Spojená škola, Lomonosovova 8
 • Materská škola, Ľudová ulica 27
 • Materská škola, Okružná ulica 19
 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova ulica 17
 • Materská škola, Ulica Teodora Tekela 1
 • Materská škola, Limbová ulica 4
 • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná ulica 4

Ulice zo zrušených okrskov budú po novom zaradené takto:

 • okrsok 1, radnica, Hlavná ulica 1: Dolné bašty, Ulica A. Žarnova od č. 1 do č. 9, Ulica B. S. Timravy, Klempova, Novosadská
 • okrsok 2, MsÚ Trnava, Trhová ulica 3: Športová ulica
 • okrsok 3, ZŠ s MŠ Angely Merici, Halenárska 45: Ulica Ľudmily Podjavorinskej, ulica Sladovnícka od č. 1 do č. 19
 • okrsok 4, Súkromná SOŠ GOS-Sk, Ulica Ferka Urbánka 7: Kollárova, Hospodárska od č. 4 do č. 45, Ulica Andreja Hlinku, Boženy Němcovej, Bradlanská, E. M. Šoltésovej, Ferka Urbánka
 • okrsok 5, SPŠT, Komenského 1: Ulica Jána Bottu od č. 2 do č. 94 párne, Parková
 • okrsok 6, SPŠT, Komenského 1: Ulica Andreja Sládkoviča, Komenského, Tomášikova
 • okrsok 8, SPŠ stavebná Dušana S. Jurkoviča, Lomonosovova ulica 7: Ulica J. G. Tajovského
 • okrsok 9, SPŠS Dušana S. Jurkoviča, Lomonosovova 7: Ulica Jána Bottu č. 1 a č. 3
 • okrsky 23 a 26, ZŠ s MŠ, Nám. Slov. učeného tovarišstva 15: Dobšinského, Dúhová, Krupská, Levanduľová, Mliečna, Pažitný mlyn, Pekná, Schummerova, Štrky, Átriová, Krajná, Ľudová, Ulica Martina Benku, Ulica Maximiliána Hella, Ulica Pavla Hlbinu, Hviezdna, Ulica Pavla Mudroňa, Ulica Petra Bohúňa, Ulica Titusa Zemana, Ustianska, Zdenky Schelingovej, Jána Hlubíka
 • okrsok 20 a 21, ZŠ s MŠ, Atómová 1: Na hlinách od č. 32 do č. 36, Jaderná, Oblúková, Okružná
 • okrsok 28, ZŠ s MŠ, Vančurova 38: Bazová, Jačmenná, Jozefa Adamoviča, Koniarekova, Prašná, Sasinkova, Včelárska, Zavarská
 • okrsok 31, ZŠ s MŠ, Spartakovská 5: Ulica Juraja Slottu
 • okrsok 34, malometrážne byty, Ulica Vladimíra Clementisa 51: Ulica Teodora Tekela
 • okrsok 43, Súkromná ZŠ BESST, Limbová ulica 3: Ulica gen. Goliana od č. 1 do č. 11A
 • okrsok 42, Súkromná ZŠ BESST, Limbová ulica 3: Zelenečská ulica od č. 55 do č. 113
 • okrsok 44, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná ulica 4, je presťahovaný do budovy Tatrachema VD Trnava, Bulharská ulica 40

​Mesto Trnava ďakuje občanom za porozumenie.

28.9.2022 12:11

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?