Mesto Trnava

Upozorňujeme na zmenu organizácie dopravy na Oblúkovej a Jadernej ulici

Mesto Trnava v týchto dňoch realizuje dopravné značenie v rezidenčnej zóne R9, konkrétne v uliciach Oblúková a Jaderná.

Od štvrtku 29. novembra 2023 je v spomínanej lokalite osadené zvislé dočasné dopravné značenie, ktorým sa ulice Oblúková a Jaderná zjednosmernili. Dočasné dopravné značenie bude v blízkej dobe nahradené trvalým DZ.

Hlavným dôvodom pre zmenu organizácie dopravy je upokojenie premávky v súvislosti s vytvorením školskej zóny v okolí Materskej školy Okružná 27. Zároveň po vytvorení parkovacieho pásu (parkovacie miesta - Zóna B) na oboch uliciach by cesta nemala dostatočné šírkové parametre pre obojsmernú premávku.

Vodiči zvýšte v danej lokalite pozornosť a buďte opatrní.

Zjednosmernenie Oblúkovej ulice v smere od križovatky s Okružnou ulicou po križovatku s Jadernou ulicou.

Zjednosmernenie Oblúkovej ulice v smere od križovatky s Bučianskou ulicou po križovatku s Jadernou ulicou a zjednosmernenie Jadrovej ulice od križovatky s Oblúkovou ulicou po križovatku so Špačinskou cestou. 

Zmena organizácie dopravy na uliciach Oblúková a Jaderná.

30.11.2023 10:56

Komentárov: 0