Mesto Trnava

Usporiadali sme dva workshopy pod hlavičkou projektu LUMAT

Mesto Trnava ako partner projektu Implementácia udržateľného využitia územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89, INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 – 2020) zorganizovalo dva workshopy venované problematike integrovaného environmentálneho manažmentu, ktoré sa uskutočnili v pondelok 26. februára 2018 od 9.00 do 13.00 hod. v priestoroch Združenia obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT) na Hlavnej ulici 5 v Trnave.

Prvý workshop (2.7.1) bol venovaný podrobnejšiemu predstaveniu Akčného plánu integrovaného environmentálneho manažmentu mestskej funkčnej oblasti Trnava (MFO Trnava) starostom jednotlivých obcí tejto funkčnej oblasti s cieľom oboznámiť ich s pripravovaným strategickým dokumentom a prediskutovať niektoré oblasti, prípadne zapracovať ich odporučenia do uvedeného dokumentu. Akčný plán predstavuje pilotný dokument svojho druhu pre územie MFO Trnava, ktorý prinesie najmä odbornú analýzu tohto územia, pozrie sa na to, do akej miery je súčasný prístup pri využívaní územia MFO Trnava, resp. na Slovensku, integrovaný a navrhne rámcovú víziu a súbor opatrení, ktoré integrovaný a trvalo udržateľný prístup vo využívaní územia MFO Trnava podporia. Akčný plán by mal byť spracovaný koncom marca 2018 a ako jeden z hlavných výstupov projektu LUMAT bude publikovaný na web stránke nášho mesta.


Spracovateľ prezentuje akčný plán členom ZOMOTu

Druhý workshop (2.4.1) sa týkal problematiky budovania kapacít a vytvorenia riadiacej štruktúry integrovaného environmentálneho manažmentu MFO Trnava, ktorá by mala víziu a opatrenia smerujúce k podpore integrovaného a trvalo udržateľného využívania územia v tejto oblasti pomáhať aplikovať. Workshop viedol hlavný architekt Mesta Trnava Tomáš Guniš, ktorý v úvode prezentoval zaujímavý prehľad histórie využívania územia ľudskou spoločnosťou a zdôraznil potrebu integrovaného a trvalo udržateľného využívania územia a jeho ochrany v súčasnosti. Predovšetkým integrovaný, čiže koordinovaný, prístup pri využívaní územia, ale aj ostatných prírodných zdrojov, ich pomôže zachovať aj pre budúce generácie.


Tomáš Guniš (vpravo) počas svojej prezentácie

Ako sme vás už informovali, vďaka projektu LUMAT prejde lužný lesík v lokalite Štrky revitalizáciou a zmení sa na príjemné miesto na oddych a prechádzky v prírode.

12.3.2018 13:05

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?