Mesto Trnava

V Galérii Výklad bude výstava Gabriely Halás

Vernisáž výstavy s názvom Istota & Samovražda autorky Gabriely Halás sa bude konať v piatok 4. októbra o 18.00 hod. pred Galériou Výklad na Hlavnej ulici 10 v Trnave. Kurátorom projektu je Peter Molari.

Gabriela Halás
je absolventkou VŠVU v Bratislave (Ateliér maľby III pod vedením Martina Špirca a Rastislava Podhorského). Pre jej tvorbu je charakteristické expandovanie maľby s expresívnou farebnosťou a jej presahy do iných médií, pričom diela dotvárajú špecifické prostredie, do ktorého autorka vstupuje a vytvára recipročný vzťah medzi miestom a umeleckým gestom. Zaujímajú ju rozličné aspekty prežívania a vnímania reality od mýtov cez vedecké uvažovanie až po banalitu a gýč. Všetky tieto aspekty považuje v rámci svojej tvorby za rovnocenné, prinášajúce ucelený a mnohovrstevný zážitok, rozotierajúci hranice medzi umením a životom.


Pre výstavu v Galérii Výklad sa rozhodla vybrať diela, ktoré tvoria voľný súbor v rámci autorkinej absolventskej práce nazvanej ISTOTA & SAMOVRAŽDA. Skúma v nich nielen možnosť umenia materializovať myšlienky a emócie do artefaktov, ale aj jeho schopnosť vyvolávať neustály prúd otázok a pocitov. Náš komplikovaný vonkajší svet nachádza svoj odraz v našom rovnako komplikovanom vnútornom svete a túžbe po istote. Nie je to však iba ilúzia, nie je jedinou istotou iba smrť? Ako sa súčasný človek dokáže vysporiadať s otázkami svojej existencie, jej zdanlivej naplnenosti, ktorú však tvorí iba banálna konzumná vata? Život je súhrnom variabilných možností, boja a lásky, ozvien vzdialených výkrikov. Nekonečným prúdom otázok, na ktoré dostávame ako odpovede iba ďalšie otázky...

Výstava potrvá celý mesiac, teda do 4. novembra 2019.


 

1.10.2019 14:07

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?