Mesto Trnava

V januári sa končí prevádzka zberného dvora na Sasinkovej ulici

FCC Trnava ukončí k 31. januáru 2022 prevádzku zberného dvora na Sasinkovej ulici.

Od tohto dátumu bude tento zberný dvor zatvorený. Občania môžu využiť ďalších päť zberných dvorov, ktoré budú otvorené podľa aktuálnych platných otváracích hodín.

„Od tohto termínu občania nebudú môcť odovzdávať na zbernom dvore svoj odpad. Od 1. februára 2022 začne FCC Trnava zo zberného dvora odvážať kontajnery a zariadenie. Dôvodom uzatvorenia je plánovaná stavba predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská. Zberný dvor zasahuje do plánovanej výstavby a FCC Trnava bude pozemok uvoľňovať pre potreby realizácie stavby,“  dodala manažérka komunikácie a CSR Zuzana Krenyitzká.

Občania Trnavy môžu využiť ďalších päť zberných dvorov, ktoré sú otvorené podľa aktuálne platných otváracích hodín:

  • ZD Mikovíniho ulica (Vajslova dolina);
  • ZD Tajovského ulica (Prednádražie);
  • ZD Ulica Andreja Kmeťa (Zátvor);
  • ZD Cukrová ulica (za cukrovarom);
  • ZD Modranka (Sereďská ulica).

2.12.2021 14:48

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?