Mesto Trnava

V júni Trnava ožije Festivalom rozhlasovej hry

Všetky kultúrne inštitúcie v našom meste sa spoja, aby od pondelka do stredy – 10., 11. a 12. júna 2019 spravili z Trnavy hlavné mesto rozhlasovej hry a ohlásili renesanciu tohto kráľovského rozhlasového žánru.

Pri výbere festivalového miesta padla voľba práve na Trnavu nielen pre atraktívnosť historického centra mesta, ale aj pre vzájomnú blízkosť kultúrnych inštitúcií ako divadlo, knižnica a kultúrne centrum Malý Berlín, synagóga, ktorá je súčasťou Galérie Jána Koniarka, či Západoslovenské múzeum. Kým sa však Festival rozhlasovej hry (FRH) dostane do našich uší, konalo sa už viacero prípravných podujatí. Pre poslucháčov najdôležitejšie bolo zasadnutie odbornej poroty, ktorá vybrala z databázy až šesťdesiatich troch titulov odvysielaných v Slovenskom rozhlase za uplynulé dva roky hry do užšieho výberu. Porotu tvoril režisér a umelecký šéf Divadla Jána Palárika Juraj Bielik, teatrologička Nadežda Lindovská, teatrológ Miron Pukan, šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák a spisovateľ a dramatik Pavel Rankov, ktorý bol zároveň jej predsedom. Výsledky sú známe od začiatku mája, vyhlásilo ich v priamom prenose Rádio Devín, a samotné tituly súťažia v dvoch kategóriách: do 30 minút a nad 30 minút. Práve tento výber hier bude znieť v Štúdiu Divadla Jána Palárika v čase od 10. do 12. júna.

Rozhlasové hry nad 30 minút
Dodo Gombár: Advent (groteska z hranice)
Frank Wedekind / Martina Vannayová / Martin Porubjak: Lulu
Ivan Stodola: Marína Havranová
Jonáš Záborský / Lenka Garajová: Mrzutá
Maroš Hečko, Maja Hriešik / Radka Hoffmanová: Obvinenie
Angelika Kuźniak / Martina Vannayová: Papuša
Karl Kraus / Ján Mikuš / Jana Mikuš Hanzelová: Posledné dni ľudstva
Peter Pavlac: Slovo Válkovo
Ivica Ruttkayová: Volám sa Mária
Agatha Christie / Martina Vannayová / Margaréta Cvečková: Vražda na Níle

Rozhlasové hry do 30 minút
Ján Mikuš: Faust
Barbora Nitschová: Feldpošta
Patrik Samohýl: Incident Ludex
Vanda Zemanová – Alberty: Infekcia stereotypu
Terézia Vansová / Miroslav Dacho: Kar
Klára Madunická: Requiem pre Rusalku
Boleslav Bratislavský / Miroslav Dacho: Tuberáci
Boleslav Bratislavský / Miroslav Dacho: V borbe s temnotou
Tomáš Hučko: Zememerač K
Tomáš Hučko: Život v lese

História rozhlasových prehliadok siaha až k 1. Festivalu slovenskej pôvodnej rozhlasovej hry, ktorý sa uskutočnil v apríli 1969 na Táľoch. „Čo všetky minulé podujatia v Piešťanoch, Bojniciach či v Bratislave spája s aktuálnym ročníkom, je zámer prezentovať a konfrontovať rozhlasové hry vytvorené RTVS v uplynulých dvoch rokoch. Súčasťou je umožniť stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových hier, vytvoriť podmienky na vznik spätnej väzby a hodnotenie produkcie v rozhlasovom dramatickom žánri. Cieľom je aj ohodnotenie tých najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier a posilnenie záujmu poslucháčov o túto kráľovnú rozhlasových žánrov,“ približuje zámer FRH vedúca odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu RTVS Zuzana Belková.

Festival sa začne v pondelok 10. júna v Štúdiu Divadla Jána Palárika a v Knižnici Juraja Fándlyho verejnými počúvaniami, ktoré budú pokračovať počas celých troch dní. V divadelnom štúdiu si budú môcť návštevníci vypočuť vybraných 20 súťažných hier, v knižnici zvyšných 43 nominovaných rozhlasových hier. Od začiatku sa budú môcť poslucháči v štúdiu popri počúvaní zapojiť aj do hlasovania o najlepšiu hru, ktorej bude udelená Cena trnavských poslucháčov. Stačí, keď na lístoček napíšu rozhlasové dielo, ktoré ich zaujalo najviac (bez ohľadu na kategóriu). Na hlasovacom lístku zanechajú na seba kontaktné údaje (hlavne telefónne číslo) a po vyžrebovaní v stredu 12. júna (po uzavretí počúvania o 16.30 hod.) ich organizátori pozvú na záverečný galavečer, kde budú okrem zážitku z odovzdávania cien odmenení aj knižnými titulmi. Vo Veľkej sále Divadla Jána Palárika v stredu večer sa totiž v Trnave verejnosť aj tvorcovia súťažných titulov oboch kategórií dozvedia víťazov najkvalitnejších diel a celé podujatie sa uzavrie. Tvorcovia budú ocenení v dvoch kategóriách: najlepší titul a najlepší individuálny tvorivý výkon. Rozhodovať bude tá istá porota (Juraj Bielik, Nadežda Lindovská, Miron Pukan, Aleš Vrzák a dramatik Pavel Rankov) a všetci sme zvedaví na jej verdikt. Za Cenu trnavských poslucháčov dostanú tvorcovia hodnotný dar od Mesta Trnava.

Sprievodný program už v predstihu otvoril workshop, ktorý v Gymnáziu Jána Hollého v Trnave pripravil odbor literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu RTVS. Študenti sa dozvedeli viac nielen o rozhlasovej tvorbe, ale aj celkovo o rozhlase ako médiu a jeho ponuke. Stredoškoláci aj ostatní záujemcovia sa však môžu na ďalších tvorivých dielňach a besedách priamo s rozhlasovými tvorcami či spisovateľmi (Michalom Hvoreckým, Veronikou Šikulovou) dozvedieť viac aj priamo počas FRH. Hlavne pre študentov-vysokoškolákov je určený seminár o aktuálnom stave rozhlasovej hry, ktorý sa bude konať v koncertnej sále Západoslovenského múzea. So svojimi príspevkami sa predstavia známi odborníci na rozhlasovú dramatickú tvorbu či divadlo, napríklad Eva Schulzová (Ateliér rozhlasovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky JAMU v Brne), Zuzana Uličianska (Divadelný ústav), Milan Materák (dlhoročný dramaturg dramaturgie rozhlasových hier pre dospelých SRo), Matúš Wiedermann (hudobný redaktor, odbor literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu RTVS), dramaturg a autor Mário Drgoňa či dramaturgička a teatrologička Stanislava Matejovičová a ďalší.

Aká by to bola akcia Slovenského rozhlasu RTVS, keby sa neocitla aj priamo vo vysielaní... V druhý festivalový deň sa svojím typickým Dobré ráno, Slovensko predstaví v relácii Dobré ráno na rozhlasovej stanici Rádio Slovensko moderátorská dvojica Ivana Ilgová a Roman Bomboš priamo z priestoru pred divadlom, pokiaľ to dovolí počasie. Medzi spomenutými témami bude zaradený aj aktuálny rozhlasový festival. Popoludnie po 14. hodine bude na dve hodiny patriť vysielaniu Ladenia na Rádiu Devín opäť vo foyeri divadla s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou. Okrem rozprávania o aktuálnom dianí na festivale budú hrať hudobní hostia duo Duška – Ági Kazai & Štefan Uhriňák. Po 16. hodine bude vysielanie naživo v Rádiu Devín pokračovať aktuálnym vydaním relácie Ars Litera s Danielou Kapitáňovou a Gabrielou Magovou na tému divadelná, dramatická, literárna i rozhlasová Trnava. Návštevníci divadla budú môcť sledovať nielen vysielanie naživo, ale aj zistiť, čo pribudlo v knižnom svete na prezentácii kníh z produkcie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska. V podvečer bude v knižnici beseda so spisovateľom Pavlom Rankovom a druhý festivalový deň zavŕši v Synagóge – Centre súčasného umenia komponovaný literárny večer slova a hudby so Zuzanou Belkovou v projekte Rádio Devín na cestách a nasledovať bude koncert Trnavčana, herca a hudobníka Kamila Mikulčíka s Pacora triom.

Hlavnými organizátormi festivalu sú RTVS a Trnavský samosprávny kraj. Hlavným partnerom je Rádio Devín. Partnermi sú Mesto Trnava, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Kultúrne centrum Malý Berlín (kde sa budú konať v pondelok a stredu prezentácie tvorby študentov VŠVU), Združenie rozhlasových tvorcov, Literárne informačné centrum a Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska.


Program Festivalu rozhlasovej hry:


Pondelok 10. júna 2019
9.00 – 9.15
Štúdio Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Otvorenie pracovnej časti festivalu
9.15 – 16.30
Štúdio Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Verejné počúvanie súťažných hier
9.00 – 16.30
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava – Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier
9.00 – 11.00
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 30, Trnava – Workshop Naša zabudnutá klasika, vedú Michaela Materáková a Adam Hanuljak
10.00 – 12.00
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 30, Trnava – Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým, moderuje Zuzana Belková
10.00 – 12.00
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava – Beseda s rozhlasovými tvorcami Peter Janků, Hana Rodová, Egon Tomajko
17.00 – 18.00
Kultúrne centrum Malý Berlín, Štefánikova 4, Trnava – Projekt „ROZHLAS – TEXT – JAVISKO“. Scénická prezentácia textov projektu Fórum mladých autorov 6. Texty a účasť študentiek dramaturgie druhého ročníka študijného odboru Vysokej školy múzických umení Dramaturgia a dramatická tvorba – Barbora Mináriková, Veronika Frtúsová, Kateřina Quisová, Michaela Hriňová
19.00 – 20.00
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika – Úvodný slávnostný večer festivalu, hudobný hosť Jana Andevská (len pre pozvaných hostí)

Utorok 11. júna 2019
6.30 – 9.00
Foyer Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Dobré ráno, Slovensko s Ivanou Ilgovou a Romanom Bombošom. Hudobný hosť Robo Opatovský (verejný priamy prenos RTVS – Rádio Slovensko)
9.15 – 16.30
Štúdio Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Verejné počúvanie súťažných hier
9.00 – 16.30
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava – Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier
9.00 – 16.00
Západoslovenské múzeum v Trnave, koncertná sála, Múzejné námestie 3, Trnava – Odborný seminár o aktuálnom stave rozhlasovej hry na Slovensku
14.00 – 16.00
Foyer Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Ladenie Rádia Devín s Andreou Makýšovou Volárovou (hosťky Emília Vášáryová, Zuzana Šajgalíková), hudobný hosť DUŠKA – Ági Kazai & Štefan Uhriňák (verejný priamy prenos)
16.00 – 17.00
Foyer Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Ars litera s Danielou Kapitáňovou a Gabikou Magovou na tému Trnava, hudobný hosť DUŠKA – Ági Kazai & Štefan Uhriňák (verejný priamy prenos Rádia Devín)
14.00 – 17.00
Foyer Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Prezentácia produkcie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska
17.00 – 18.00
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava – Beseda so spisovateľom Pavlom Rankovom
19.00 – 20.30
Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava – Rádio Devín na cestách so Zuzanou Belkovou. Komponovaný večer slova a hudby, hudobný hosť Požoň Sentimentál (priamy prenos), vstupné 3 eurá (platba na mieste)
20.30 – 21.00
Synagóga – Centrum súčasného umenia – Koncert Kamila Mikulčíka a Pacora trio

Streda 12. júna 2019
9.15 – 16.30
Štúdio Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Verejné počúvanie súťažných hier
9.00 – 16.30
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava – Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier
9.00 – 11.00
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 30, Trnava – Workshop Fórum mladých autorov, vedú Peter Pavlac a Mário Drgoňa
10.00 – 12.00
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 30, Trnava – Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou, moderuje Zuzana Belková
17.00 – 18.00
Kultúrne centrum Malý Berlín, Štefánikova 4, Trnava – Alfonz Bednár: Kolíska. Predstavenie študentov Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Novela Alfonza Bednára spája dve časové roviny – zachytáva udalosti druhej svetovej vojny aj súdne procesy 50. rokov
19.00 – 20.30
Veľká sála Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava – Záverečný slávnostný večer festivalu. Moderuje Michal Jánoš, hudobný hosť Swing Society Orchestra, bezplatné vstupné

Bližšie informácie o programe: frh.rtvs.sk.
 

21.5.2019 10:08

Komentárov: 0