Mesto Trnava

V máji sa začne asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami

Pre obyvateľov Slovenska s trvalým, prechodným či tolerovaným pobytom, ktorí sa v uplynulých týždňoch sčítania obyvateľov nemohli sčítať sami, prípadne s pomocou blízkej osoby, sa v pondelok 3. mája 2021 začne fáza asistovaného sčítania. Asistenti na tzv. stacionárnych miestach i mobilní asistenti budú pomáhať predovšetkým digitálne vylúčeným osobám, seniorom, klientom zariadení sociálnych služieb a obyvateľom marginalizovaných komunít. 

„V Trnave budeme mať šesť stacionárnych miest pre verejnosť, dve ďalšie sa otvoria v zariadeniach pre seniorov výlučne pre ich klientov,“ hovorí Martina Stanová, vedúca odboru organizačného a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave. 

Samospráva v súčasnosti zabezpečuje e-learningové školenie pre asistentov, ktorí budú občanom k dispozícii. Asistované sčítanie potrvá šesť týždňov, teda do 13. júna 2021. 

Zoznam stacionárnych miest, kde vám so sčítaním pomôžu asistenti:  

  • Základná škola, Maxima Gorkého 21 
  • Základná škola, Kornela Mahra 11  
  • Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 
  • Základná škola, Spartakovská 5 
  • Denné centrum Modranka, Dedinská 9 
  • Mestský úrad v Trnave, Trhová 3

Otváracia doba stacionárnych miest:  

Pondelok: 14.00 – 18.00 h 

Utorok: 8.00 – 12.00 h 

Streda: 14.00 – 18.00 h 

Štvrtok: 8.00 – 12.00 h 

Piatok: 10.00 – 14.00 h 

Obyvatelia, ktorí budú mať záujem o asistované sčítanie priamo v ich domácnosti, budú môcť požiadať Štatistický úrad SR o pomoc mobilného asistenta. Podľa informácií na webstránke scitanie.sk zverejní štatistický úrad telefónne číslo na call centrum čoskoro. 

27.4.2021 13:57

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?