Mesto Trnava

V marci sa začne komplexná obnova prvej časti Hajdóczyho

Ulica Jána Hajdóczyho, jedna z najproblematickejších komunikácií v Trnave, sa po viacerých komplikáciách konečne dočká komplexnej rekonštrukcie. V úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až za križovatku s Maximiliána Hella dôjde k výmene povrchov i obnove celého uličného priestoru. Ide o jednu z najväčších investícií mesta v oblasti dopravy v tomto roku. Vo verejnom obstarávaní sa podarilo znížiť pôvodnú odhadovanú sumu diela o takmer 20 percent na 1,376 milióna eur.

Práce sa začnú v utorok 1. marca, mali by trvať 26 týždňov a budú postupovať v štyroch etapách:

  • 1. etapa (osem týždňov): od začiatku areálu Slávia po križovatku s Legionárskou
  • 2. etapa (šesť týždňov): od križovatky s Legionárskou po križovatku s Cukrovou a Pažitnou
  • 3. etapa (šesť týždňov): od križovatky s Cukrovou a Pažitnou po križovatku so Slnečnou
  • 4. etapa (šesť týždňov): od križovatky so Slnečnou po križovatku s Maximiliána Hella + 50 m

Počas celej doby prestavby bude nevyhnutná úplná uzávera Ulice Jána Hajdóczyho v závislosti na jednotlivých etapách. Vstup bude možný iba pre peších, osobná doprava sa dostane len na komunikácie napájajúce sa na Ulicu Jána Hajdóczyho. Parkovanie bude možné v priľahlých uličkách, všetky uzávery a obmedzenia dopravy budú vyznačené dočasným dopravným značením odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom. O ďalších podrobnostiach budeme verejnosť včas informovať. Mesto žiada občanov o rešpektovanie dopravných obmedzení, aby sa práce na rekonštrukcii ulice mohli zrealizovať bez zbytočných komplikácií.

Časť prác na obnove tejto komunikácie sa začala už minulý rok výmenou plynovodu, vodovodu a iných inžinierskych sietí v réžii ich správcov. V marci sa rozbehnú práce na rekonštrukcii v gescii mesta. 
Na časti komunikácie dôjde k zmene organizácie dopravy: úsek bude jednosmerný od vstupu do areálu AŠK Slávia po križovatku s Cukrovou a Pažitnou. Ďalej bude pokračovať obojsmerná premávka (rovnako aj na úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda po vstup do areálu AŠK Slávia).
 
Na trase od AŠK Slávia po Cukrovú ulicu pribudne cyklotrasa. Všetky existujúce chodníky budú zrekonštruované a dostanú dláždený povrch, priechody pre chodcov budú osvetlené a pred hlavným vstupom do AŠK Slávia budú vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Pozdĺžne parkovacie miesta budú aj vytvorené v smere trasy od hlavného vstupu do AŠK Slávia až po koniec rekonštruovaného úseku.

Obnovou prejde aj verejné osvetlenie, ktoré bude nahradené LED svietidlami, a na celom úseku sa zrealizujú sadové úpravy, pribudne i nová zeleň. Nové stromy budú dodané v špeciálnych prekorenených bunkách, ktoré zabezpečia, aby korene drevín nezasahovali do inžinierskych sietí. Vďaka rekonštrukcii sa toto miesto zmení na nepoznanie a funkčne i vizuálne sa pozdvihne o niekoľko úrovní vyššie.


Fľakatá Hajdóczyho sa zmení na upravené, estetické miesto. (foto: vm)

15.2.2022 9:09

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová