Mesto Trnava

V meste pribudli modré kontajnery na použité šatstvo

Nepotrebné oblečenie, o ktoré už nemáme záujem, môže ešte poslúžiť. Na jeho zber sú určené modré nádoby, do ktorých má ísť čisté a suché šatstvo zabalené vo vreciach alebo v igelitových taškách. Okrem odevov je do týchto kontajnerov možné vhadzovať aj bytový textil, topánky (v pároch), doplnky k oblečeniu i hračky.

Mesto Trnava v týchto dňoch rozšírilo počet modrých nádob na šatstvo, ktoré nájdu občania už aj v týchto lokalitách:

  • J. Hlubíka
  • A. Kubinu
  • Vajanského
  • ZD Tajovského
  • ZD Mikovíniho
  • Zelenečská pri CKD

Spolu sa v Trnave po novom nachádza 32 takýchto nádob.

A prečo je triedenie odpadu také dôležité? Kapacita trnavskej skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste sa postupne napĺňa. Jej životnosť je naplánovaná do roku 2026, záleží však aj na množstve odpadu, ktorý sa na nej ukladá. Čím viac odpadu vytriedime (či ešte lepšie, čím menej ho vyprodukujeme), tým pomalšie bude skládka rásť.

Zmenšiť objem komunálneho odpadu môžeme okrem základného vytriedenia druhotných surovín (papier, plast, sklo, kovy) a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (tzv. BRKO – kvety, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny a pod.) aj tým, že oblečenie, o ktoré už nemáme záujem, no je stále použiteľné, vhodíme do modrej nádoby na šatstvo.

Zozbierané oblečenie sa preváža do recyklačného závodu, kde sa manuálne triedi. Časť z neho putuje do second handov a zvyšok sa spotrebúva napríklad na výrobu absorbentov, čistiacich textílií a utierok pre priemyselné odvetvia.

22.11.2019 9:21

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?