Mesto Trnava

V obnove poškodených ciest pokračujeme na Západnej a Poľnej

Po dokončení opravy cesty na Skladovej a Bulharskej ulici pokračuje Mesto Trnava v obnovách ďalších komunikácií. Aktuálne sa pracuje na oprave povrchu vozovky na Západnej ulici a časti Poľnej ulice.V úseku od Gavlovičovej po Koceľovú je položená prvá vrstva asfaltového betónu a počas tretieho júlového týždňa pribudne druhá.
Na Poľnej v úseku od Koceľovej po Terézie Vansovej sa súčasne odfrézuje pôvodný povrch vozovky a položia sa dve nové vrsty asfaltového betónu. Predpokladaný termín ukončenia prác je v auguste.

Okrem cesty sa na Poľnej opravuje aj chodník, ktorý bol v dezolátnom stave. Práce v týchto dňoch finišujú, hotové by mali byť do 11. júla.


Na Západnej je položená prvá vrstva asfaltu.

Foto: Peter Bročka

7.7.2021 12:36

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová