Mesto Trnava

V okolí Bučianskej ulice bude 20. a 21. septembra odstávka vody, nahradia ju cisterny

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že bude vykonávať rekonštrukčné práce na armatúrnej šachte na Bučianskej ulici. Práce si vyžiadajú 24-hodinové prerušenie dodávky vody, odstávka potrvá od 20. septembra 2023 od 5.00 h do 21. septembra do 5.00 h.
Počas tejto doby budú dodávky vody zabezpečované cisternami.

Lokality, kde bude dočasne prerušená dodávka vody:

  • Hlboká ulica: na strane s poliklinikou od križovania Hlbokej a Tehelnej po križovanie Hlbokej a Bučianskej,
  • Tehelná ulica: kompletne okrem polikliniky;
  • V Jame: kompletne;
  • Starohájska: v časti za poliklinikou po Ulicu Vladimíra Clementisa,
  • V. Clementisa: na strane polikliniky v celej dĺžke vrátane obchodnej prevádzky Lidl,
  • Nákupné centrum Trnava-východ: všetky prevádzky,
  • Bučianska ulica: kompletne celá na strane polikliniky, na opačnej strane od polikliniky len časti križovania Bučianskej/Atomovej po križovatku Bučianska/Veterná,
  • Piešťanská ulica: na strane poliklinikypo Bellušov vodojem,
  • Atomová ulica: v časti križovania Bučianskej a Atómovej po križovanie Atómová/Veterná, základná škola na Atómovej
  • Veterná ulica: kompletne okrem vetvy od štvorstranného smerovanie Veternej po križovanie Veternej a Okružnej.

Z dôvodu bezpečnosti bude stavebno-pracovný priestor ohradený.

Trnavská vodárenská spoločnosť sa ospravedlňuje za nevyhnutné obmedzenia a prosí obyvateľov o strpenie prípadného rušenia nočného pokoja zvýšenou hlučnosťou počas rekonštrukčných prác. Aj v jej mene ďakujeme za pochopenie.

11.9.2023 12:50

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová