Mesto Trnava

V pondelok 15. februára sa začne sčítanie obyvateľov, údaje za vašu domácnosť vyplníte online

Od pondelka 15. februára 2021 budeme mať šesť týždňov na to, aby sme vykonali tzv. samosčítanie. Znamená to vyplnenie elektronického formuláru na webstránke scitanie.sk, ktorý pripravil Štatistický úrad SR v rámci pravidelného sčítania obyvateľov, domov a bytov. Sčítanie sa realizuje každých desať rokov, získané dáta sú dôležitým zdrojom informácií pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú aj laickú verejnosť. Zároveň slúžia ako základ na analýzy vývojových trendov, na prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločného života.

Sčítanie domov a bytov sa začalo už v júni a trvá do nedele 12. februára 2021. Obyvatelia sa na nich priamo nepodieľajú, vykonávajú ho totiž obce v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, má však zo zákona povinnosť zapojiť sa do sčítania obyvateľov, teda sčítať seba, príp. maloletú osobu, ktorej je zákonným zástupcom.

Ako sa sčítať? Je to jednoduché, stačí pár klikov z pohodlia domova. Vyplnenie elektronického formuláru, ktorý bude od pondelka zverejnený na scitanie.sk aj v mobilnej aplikácii, zaberie zhruba desať minút. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby vám pomohli. V prípade otázok môžu obyvatelia kontaktovať call centrum Štatistického úradu SR na čísle 02/20 92 49 19.

Pandémia koronavírusu zasiahla aj do pripravovaného sčítania. Pre obyvateľov mali byť v tomto období otvorené kontaktné body, na ktorých by stacionárni asistenti pomáhali s vyplnením dotazníka, zároveň mali mobilní asistenti navštevovať tých, ktorí sa nevedia sčítať sami, priamo v domácnostiach. Ako informoval štatistický úrad, asistované sčítanie bude nasledovať medzi 1. aprílom a 31. októbrom 2021, obce majú byť s ďalšími podrobnosťami oboznámené čoskoro.

Pri organizácii sčítania sa myslí aj na cudzojazyčných či nepočujúcich obyvateľov Slovenska. Vizuály a samotný formulár sú okrem slovenčiny pripravené i v rôznych jazykových mutáciách. „V období začiatku sčítania sa bude zverejnené aj inštruktážne video, ako postupovať pri samosčítaní. Toto video bude okrem slovenského jazyka aj v anglickom jazyku a bude obsahovať titulky pre nepočujúcich,“ uvádza Štatistický úrad SR.

12.2.2021 12:40

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová