Mesto Trnava

V pondelok 20. marca o 17.00 h sa uskutoční stretnutie VMČ 1- stred

V pondelok 20. marca o 17.00 h sa v zasadačke mestského zastupiteľstva na radnici uskutoční stretnutie VMČ 1 - stred. V programe je po otvorení naplánovaná voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa.  

Predložený bude aj plán činnosti VMČ 1 - stred ako aj rozdelenie informačných skriniek a riešenie podnetov od občanov, ktorí bývajú v tejto lokalite mesta. 

Medzi základné poslanie výborov patria: 

  • oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady;
  • získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov;
  • zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta;
  • organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta;
  • uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta;
  • organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti.

15.3.2023 11:10

Komentárov: 0