Mesto Trnava

V súvislosti s ubytovaním odídencov je aktuálne nové nariadenie Vlády SR

V súvislosti s ubytovaním odídencov je aktuálne nové nariadenie Vlády SR. Týka sa občanov mesta, ktorí ubytovávajú odídencov.

Vzhľadom na aktuálne nariadenie Vlády SR  ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, alebo uzavrieť novú zmluvu, a to najneskôr v posledný júnový deň.

 Predloženie novej zmluvy je potrebné do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých bolo poskytnutné ubytovanie.

„Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Ak oprávnená osoba zabezpečuje odídencovi popri ubytovaní aj stravovanie a náhrada za zabezpečenie stravovania odídencovi je súčasťou príspevku, odídenec je povinný oznámiť obci raz mesačne aj túto skutočnosť, uviedla vedúca ekonomického odboru Zuzana Bigasová.

Celé znenie aktuálneho nariadenia  je zverejnené na stránke ministerstva vnútra

27.6.2022 9:50

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová