Mesto Trnava

V Trnave sa bude diskutovať o ekonomických otázkach

V Trnave sa 11. a 12. mája 2022 uskutoční 52. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR s názvom Výzvy pre finančný manažment miestnych samospráv v čase neistoty. Konferencia je určená pre všetkých záujemcov aj z radov nečlenov AKE SR. Prihlásiť sa na ňu môžete online.

Asociácia tento rok oslavuje 25. výročie svojho založenia. Stretnutie otvorí prezidentka Eva Balážová, v dvojdňovom programe vystúpia odborníci zo štátnej a verejnej správy aj súkromného sektora, zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska i ďalších inštitúcií. Trnavskú samosprávu budú zastupovať vedúca odboru ekonomického Zuzana Bigasová a vedúca odboru majetkového Jana Tomašovičová, ktoré sú členkami Rady asociácie.  

„Asociácia komunálnych ekonómov je dobrovoľné neziskové a politicky nezávislé združenie, ktoré sa okrem iného venuje pripomienkovaniu návrhov zákonov a poukazovaniu na kolízne právne úpravy týkajúce sa predovšetkým ekonomiky samospráv. Celoslovenská konferencia je výbornou príležitosťou na diskusiu a zdieľanie skúseností medzi odborníkmi s ekonomickým alebo právnickým vzdelaním, ktorí majú výkonné a iniciatívne postavenie v oblasti ekonomiky na úrovni samosprávy,“ vysvetľuje Z. Bigasová.  

Účastníci sa budú venovať aktuálnym témam ako financovanie miestnych samospráv, sociálnych služieb a originálnych kompetencií školstva, digitalizácia účtovníctva či e-government. O elektronizácii procesov v praxi bude v rámci programu hovoriť aj riaditeľ mestskej spoločnosti TT-IT Jaroslav Otčenáš.  

Na konferencii AKE SR sa zídu návštevníci z celého Slovenska, súčasťou ich stretnutia preto bude aj prehliadka Trnavy, ktorá im predstaví zaujímavosti nášho mesta.

 

Program konferencie:
 

 

Streda 11. mája 2022

9.00 – 10.00 h

Prezencia účastníkov konferencie

10.00 – 10.10 h

Otvorenie konferencie
Eva Balážová, prezidentka

10.10 – 12.10 h

Aktuálne otázky financovania miestnych samospráv

10.10 – 10.35 h

Marián Viskupič, predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet

10.35 – 11.00 h

Radomír Brtáň, prvý podpredseda, ZMOS

Ladislav Adamovič, odborný expert pre ekonomiku a rozpočet, ZMOS

11.00 – 11.25 h

Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS

11.25 – 11.50 h

Jozef Mikš, vedúci odd.rozpočtovej regulácie a analýz financovania územnej samosprávy, MF SR

Peter Ivánek, riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu, MF SR

11.50 – 12.15 h

Peter Goliaš, riaditeľ odboru vzdelávania Sekcie plánu obnovy, Úrad vlády

 

Vystúpenie ostatných hostí

12.30 – 14.00 h

Obed

14.00 – 14.30 h

„Zmena financovania originálnych kompetencií školstva“
Ingrid Konečná Veverková, predsedníčka AKÚS a HK mesta Brezno

14.30 – 15.00 h

„Aktuálna situácia EŠIF a stav Partnerskej dohody na roky 2021-2027“  Zuzana Špačeková, expertka, ZMOS

15.00 – 15.30 h

„Digitalizácia účtovníctva“
Terézia Urbanová, audítorka

15.30 – 16.00 h

„E-government v praxi samosprávy“
Erika Kusyová, konzultantka a školiteľka

16.00 – 16.15 h

Prestávka

16.15 – 16.45 h

„Elektronizácia procesov v praxi“
Mária Capová – mesto Trenčín, členka Rady AKE SR,  Jaroslav Otčenáš – mesto Trnava

16.45 – 17.00 h

„Termínovaný vklad v J&T Banke prinesie vždy do rozpočtu niečo navyše“
Ondrej Segeč, prokurista, riaditeľ privátneho bankovníctva,  Ernest Kiác  

17.00 – 18.30 h

Prehliadka mesta Trnava

19.30 h

Večerný raut

 

Štvrtok 12. mája 2022

9.00 – 9.10 h

„EPI Právny systém – prehľad a novinky“
Martin Mrník, Poradca podnikateľa

9.10 – 10.10 h

Vystúpenie zástupcov finančných inštitúcií k aktuálnym témam

9.10 – 9.30 h

„Makroekonomický výhľad na roky 2022-2023“
Michal Lehuta, makroekonóm VÚB,  Ľubor Labanič, akvizičný riaditeľ pre samosprávy

9.30 – 9.50 h

„Odpovede na výzvy súčasnosti SLSP“
Stanislav Plevák, riaditeľ Oddelenia Verejný a neziskový sektor SLSP

9.50 – 10.10 h

„Ekonomika v čase vojny“
Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB, Michal Smolej, špecialista pre komunálnu klientelu

10.10 – 10.30 h

Prestávka

10.30 – 11.45 h

„Aktuálne otázky a legislatívne zmeny v zákone o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. od 1.1.2022“
Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica

11.45 – 12.00 h

„Altuálne zmeny legislatívy pre samosprávu“
Jana Tomašovičová,  členka RADY AKE SR

12.00 – 13.00 h

Obed

13.00 – 13.15 h

Komuniké z 52. odbornej konferencie a záver konferencie

 

4.5.2022 9:19

Komentárov: 0