Mesto Trnava

V Trnave už čoskoro zaparkujeme lepšie

Trnava sa v tomto roku dočká regulácie statickej dopravy, ktorá uprednostní Trnavčanov s trvalým pobytom v meste pred ostatnými obyvateľmi a návštevníkmi. Nevyhnutný krok na zlepšenie dopravnej situácie v meste pripravovala samospráva už dlhšiu dobu. Okrem úprav podmienok parkovania v centre prichádza Mesto Trnava s konceptom prvej rezidentskej zóny so spoplatneným parkovaním, ktorou bude sídlisko Ľudmily Podjavorinskej. O návrhu budú koncom apríla hlasovať mestskí poslanci.  

Obyvateľom zón s regulovaným parkovaním pomôže nová úprava s dopravnými problémami, ktorým každodenne čelia. Konkrétne na Podjavorinskej, ktorá bude označená ako Zóna R1, bývajú ulice počas celého dňa obsadené vozidlami zamestnancov okolitých prevádzok a návštevníkov mesta. Tamojší obyvatelia nemajú kde zaparkovať, po návrate z práce bezradne krúžia autami po sídlisku. Míňa sa čas, benzín aj trpezlivosť, zahusťuje sa doprava a produkujú sa emisie.   

Mesto v tejto lokalite vlani vyznačilo legálne parkovacie miesta a pridalo aj nové na Podjavorinskej a Sladovníckej. Matematika však nepustí: bez regulácie je áut stále viac než miest pre ne. V čase výstavby sídlisk sa rátalo s jedným automobilom na dve rodiny, dnes má nezriedka jedna domácnosť dve aj viac vozidiel. Stavať nové parkoviská sa však nedá donekonečna; museli by sme búrať budovy alebo zastavať zeleň. Výstavba podzemných parkovísk je zas extrémne finančne náročná a nie všade je vôbec možná. Navyše, pridávanie parkovacích miest by v konečnom dôsledku viedlo k ďalšiemu zvyšovaniu počtu áut a teda k rovnakým problémom.  

Je potrebné nájsť udržateľné riešenie. Skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia ukazujú, že zmysluplná parkovacia politika so sebou vždy prináša aj spoplatnenie parkovania. Ide o účinný nástroj, ako ľudí priviesť k prehodnocovaniu svojich zvykov a priorít: nie vždy musíme ísť všade autom, staré vozidlo, ktoré už nevyužívame, konečne odstránime, po rokoch začneme opäť využívať garáž a pod.  

„Regulácia parkovania je konštruktívny a udržateľný spôsob, ako riešiť problémy s nedostatkom parkovacích miest a zároveň zvýšiť bezpečnosť na cestách pre chodcov, cyklistov i motoristov, šetriť životné prostredie a v neposlednom rade udržať želanú kvalitu života pre obyvateľov mesta,” primátor Trnavy Peter Bročka

Nový systém spoplatnenia prinesie zmeny aj v Zóne A, teda v centre mesta. Cenová politika za parkovanie v centrálnej zóne nie je v súčasnosti nastavená efektívne. Sme krajské mesto, ale v centre sa parkuje lacnejšie než v mnohých menších obciach. Výsledkom je historické jadro preplnené autami, ktorým sa tu oplatí stáť celý deň. Prichádzajúce vozidlá hľadajú voľné miesto, obchádzajú centrum a znečisťujú ovzdušie exhalátmi. Jedným z benefitov po zavedení regulácie bude určite i znižovanie uhlíkovej stopy, čo je v súčasnosti mimoriadne dôležité.  

K súčasným spôsobom úhrady parkovného (SMS správy, parkovacie karty a automaty, ktoré chce samospráva vymeniť za modernejšie s rozšírenými funkciami) by mal pribudnúť nový – mobilná aplikácia, cez ktorú bude možné aj požiadať o vydanie parkovacej karty. Tie už po novom nebudú papierové, ale virtuálne. Úhradu parkovného bude kontrolovať mestská polícia v elektronickej databáze. 

Dôležitou súčasťou filozofie regulácie parkovania v Trnave je zvýhodnenie domácich obyvateľov, ktorí sú tu prihlásení na trvalý pobyt. Cez SMS správy, aplikáciu či v parkovacích automatoch zaplatí vodič rovnakú čiastku bez ohľadu na to, či je Trnavčan alebo nie. Pokiaľ však bude mať záujem o parkovaciu kartu, je trvalý pobyt v Trnave rozhodujúcim kritériom pri tom, koľko za ňu zaplatí.  

Obyvatelia Trnavy s trvalým pobytom, teda rezidenti mesta budú mať parkovacie karty k dispozícii za nižšie ceny než ostatní. Najvýhodnejšie podmienky budú mať tí, ktorí majú v spoplatnenej zóne trvalý alebo prechodný pobyt (pri ňom je podmienkou trvalý pobyt na inom mieste v Trnave). Za parkovaciu kartu na prvé auto zaplatia iba symbolickú čiastku v jednotkách eur. Mesto týmto spôsobom poskytuje benefit pre svojich občanov, ktorí v Trnave platia dane a poplatky. Zároveň za nich od štátu dostáva príspevok v podobe podielových daní.  

“Tieto financie sú najvýznamnejším zdrojom príjmov samosprávy, vďaka ktorým môže mesto ďalej rásť a skvalitňovať verejné priestory a služby. Za ľudí, ktorí v Trnave žijú bez trvalého pobytu, dostávajú financie obce, kde sú prihlásení, a tam aj smerujú ich miestne dane. V našej parkovacej politike preto chceme ako benefit uprednostniť Trnavčanov s trvalým pobytom. Zavedenie regulácie parkovania a zvýhodnenie rezidentov vnímame aj ako motivačný prvok na prihlásenie trvalého pobytu do Trnavy,” vysvetľuje primátor. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava, ktorý zahŕňa pripravovanú reguláciu statickej dopravy, bude predmetom aprílového rokovania mestského zastupiteľstva. Návrh bude zverejnený v utorok 6. apríla na webstránke mesta, kedy začne plynúť 21-dňová pripomienkovacia lehota. V prípade, že mestské zastupiteľstvo návrh VZN na svojom zasadnutí  v utorok 27. apríla 2021 schváli, začne regulácia statickej dopravy platiť po nadobudnutí účinnosti VZN od 1. augusta 2021.

Viac informácií o pripravovanej regulácii statickej dopravy a mobilite v Trnave nájdete na portáli doprava.trnava.sk.

31.3.2021 16:16

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová