Mesto Trnava

V utorok 28. júna bude rokovať mestské zastupiteľstvo

V utorok 28. júna o 13. hodine  sa uskutoční 21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Čo sa týka samotného programu, poslanci a poslankyne budú rokovať o tretej  aktualizácii tohtoročného rozpočtu mesta i návrhu na schválenie a poskytnutie  mestských dotácií na rok 2022.   

Prerokovaný bude aj  návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN  č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581.  

Zastupiteľstvo tiež schváli utvorenie volebných obvodov a stanovenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026.  Poslancom a poslankyniam bude predložená aj informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 13. apríla do 14. júna 2022.

Program rokovania je zverejnený v sekcii úradné oznamy

Kompletné znenie materiálov, aj so spoločným spravodajom a doplnenými dokumentmi, nájdete v tejto sekcii

Záujemcovia môžu zasadnutie sledovať online na adrese: trnava.videostream.sk

24.6.2022 12:00

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?