Mesto Trnava

Veľká urbanistická súťaž sa začala. Trnava predstavila odbornú porotu a očakáva špičkovú víziu rozvoja mesta

Mesto Trnava aktuálne spustilo medzinárodnú urbanistickú súťaž, ktorá je svojím zámerom priniesť najvyššiu kvalitu, ako aj svojím rozsahom, slovenským unikátom. Záujemcovia z radov architektonických a urbanistických štúdií môžu odteraz až do 22. septembra posielať návrhy na rozvoj lokality s rozlohou 135 hektárov v intraviláne mesta.

Všetky potrebné informácie k súťaži teraz majú potenciálni účastníci k dispozícii na webovej podstránke. O novinkách a iných zaujímavých súvislostiach ohľadom projektu ŠTVRŤ bude mať prehľad aj široká verejnosť prostredníctvom hlavnej stránky. Urbanisticko-krajinárska projektová súťaž, ktorú mesto práve spustilo, je verejná a bude mať dve etapy.

Prvá etapa je otvorená, do druhej etapy očakáva vyhlasovateľ súťaže postup troch až piatich účastníkov. Lehota na predkladanie návrhu do prvej etapy je 22. september 2023, 15.00 h., koncový termín na predloženie návrhu do druhej etapy je 1. marec 2024, 15.00 h.

Odborná porota s medzinárodným zastúpením

Zárukou vysokej kvality súťaže je zloženie odbornej poroty. Posudzovať a pripomienkovať súťažné návrhy budú – ako porotcovia nezávislí na vyhlasovateľovi – medzinárodne uznávané kapacity v odbore urbanizmu a architektúry:

  • Dipl. Ing. Dr. in Techn. Nina Svanda (Rakúsko) - vedkyňa a urbanistka dlhodobo pôsobiaca na Technische Universtät Wien ako pedagogička a výskumníčka Inštitútu pre priestorové plánovanie vo výskumnej skupine pre regionálne plánovanie a rozvoj.
  • MSc. Land Arch./Arch. Darius Reznek (Holandsko) - architekt/krajinný architekt pôsobiaci v ateliéri Karres en Brands, v ktorom je aj partnerom. Jeho tím stojí za víťazným súťažným návrhom pre hamburskú štvrť Oberbillwerder. Územný plán pre túto štvrť je v súčasnosti najväčším a najambicióznejším urbanistickým projektom v Nemecku.
  • MSc. Eng. Arch. Monika Konrad (Poľsko), predsedníčka poroty - zástupkyňa riaditeľa sekcie pre územné plánovanie a rozvojovú stratégiu mesta Varšava. Profesionálne zázemie získala v štúdiách ako OMA a Claus en Kaan Architecten v Holandsku a v Moskve ako projektová riaditeľka v poradenskej spoločnosti Strelka KB.
  • Ing. Štepánka Endrle (Česko) - krajinná architektka, zakladateľka českého ateliéru L&SCAPE, ktorý sa zaoberá riešením mestských priestorov, historických krajinárskych objektov, ako aj krajinárskych projektov s akcentom na ekológiu.
  • Ing. arch. Filip Tittl, PhD. (Česko), náhradník poroty - architekt a urbanista, spoluzakladateľ UNIT architekti, ktorých nosnou témou je urbanizmus v rôznych mierkach. Pôsobí aj ako výskumník a pedagóg na Fakulte architektúry ČVUT.
  • MA Arch. ARB Igor Marko (Slovensko) náhradník poroty - spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ Marko&Placemakers pôsobiaci v Londýne a Bratislave. Ako architekt a urbanista sa dlhodobo venuje projektom presahujúcim tradičné hranice architektúry s dôrazom na verejný priestor.

Časť poroty závislej na vyhlasovateľovi tvoria:

  • Ing. arch. Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcii Mesta Trnava,
  • Ing. arch. Mária Dida, náhradníčka poroty, odbor územného rozvoja a koncepcii Mesta Trnava.

Vyhlasovateľom súťaže je Mesto Trnava, ktoré spoluorganizuje súťaž v spolupráci s ateliérom 2021 architekti, ktorý má na Slovensku s organizovaním architektonických súťaží najviac skúseností. Ateliér sa dlhodobo venuje téme súťaženia pri plánovaní verejných investícií. Okrem iného stojí aj za Manuálom súťaží Slovenskej komory architektov.

Výsledky súťaže, ktorá má pre Trnavu historický význam, pretože nastaví nový štandard prípravy územného plánu, budú známe koncom marca budúceho roka.

 

26.5.2023 15:54

Komentárov: 0