Mesto Trnava

Veľké ihrisko na Družbe obohatí rekonštrukcia Agátky o atraktívne prvky

Detské ihrisko „na kopci“ bude svojím návštevníkom slúžiť ešte lepšie ako doteraz, pretože sa stalo súčasťou obnovy sídliskového dvora Agátka. 
 
Všetky jestvujúce hracie prvky na ihrisku ostávajú zachované, pretože sú nielen obľúbené, ale aj v dobrom technickom stave. Chýbalo tu však zatienenie, čím sa v horúcich letných mesiacoch ihrisko stávalo len čiastočne využiteľným. Mladšie stromy potrebujú dorásť na plnohodnotné plnenie ich tieniacej funkcie, preto sa tu počas obdobia vegetačného pokoja vysadí viacero nových stromov. Okrem listnatých drevín ako javor, dub alebo lipa tu pribudnú aj borovice, ktoré výborne znášajú miestne klimatické podmienky a dokážu dotvárať príjemnú atmosféru počas celého roka.
 
Priamo v území detského ihriska pribudli dve nové hracie plochy s mäkkým EPDM povrchom: „vodné“ a „trampolínové“ ihrisko.
 
Súčasťou vodného ihriska s plochou 80 m2 sú 2D a 3D herné prvky a hmlovisko, pričom z dvoch 3D prvkov a hmloviska bude v letných mesiacoch striekať voda, resp. hustá vodná hmla na osvieženie malých užívateľov.
 
 
Trampolínovému ihrisku na ploche 60 m2 dominujú tri kruhové do zeme zapustené trampolíny v bezpečných vzdialenostiach s priemerom skákacej plochy 150 cm. Do plochy sú zároveň zakomponované aj tri menšie terénne úpravy vo forme kopčekov.
 
 
Doterajšie ihrisko na petanque sa premiestňuje smerom na západ, na plochu medzi stromy a workoutové ihrisko. Územie s fitness prvkami bude doplnené štyrmi voľne porozmiestňovanými súpravami šachových stolíkov s lavičkami. Pribudnú tu aj stojany na odstavenie dvanástich bicyklov.
 
Existujúca lanovka bude mať upravenú odrážaciu plochu – v súčasnosti vyšúchaný hlinený kopček nahradí drevená odrážacia plocha na vrchole kopca. Kopček sa skráti, čím sa zväčší dopadová štrková plocha.  
 
V západnej časti zóny, na ploche pri vymenníkovej stanici sa dokončujú verejné toalety. Architektonicky jednoduchý objekt s drevenou hlavnou fasádou pozostáva z dvoch toaliet pre dámy aj pánov. Prispôsobené budú imobilným návštevníkom a vybavené prebaľovacími pultami. Toalety dopĺňa miestnosť s pisoármi a uzamykateľným priestorom pre sklad hygienických a čistiacich potrieb s výlevkou. Budova bude mať zelenú vegetačnú strechu, fasáda bude obrastená popínavymi rastlinami.
 
 
Na opačnom cípe tejto plochy, pri cvičebných zariadeniach, bola inštalovaná pitná fontánka
 
Ďakujeme, že rešpektujete ochranné ohradenie nových prvkov, ktoré zatiaľ nie je možné používať. Relax zóna s detským a cvičebným ihriskom v plnej kráse poslúži návštevníkom už čoskoro.
 
O tom, čo prinesú ďalšie zóny projektu s názvom Obnova sídliskového dvora Agátka, vás budeme informovať v blízkom čase. Keďže ide o skutočne impozantný projekt, jeho výstavba je rozdelená na štyri zóny:
  • Zóna A – parčík s detským a cvičebným ihriskom za daňovým úradom a budovou VÚC;         
  • Zóna C –  plochy verejného parku (medzi kopcom Agátka, školským areálom, bytovými domami na Hlbokej ulici a parčíkom za daňovým úradom);
  • Zóna D – kopec Agátka s malou hernou zónou;    
  • Zóna E – dvory pri Ulici Vladimíra Clementisa.  
  • Zóna B je školský areál. Ten je predmetom samostatného projektu, ktorý sa obnovuje súbežne.

foto: Peter Bestvina

17.8.2022 17:24

Komentárov: 0