Mesto Trnava

Veľký deň malých Trnavčanov sa blíži: Zápis do prvej triedy

Deň, ktorý natrvalo zmení život mnohých malých Trnavčanov, sa blíži. Už vo štvrtok 16. a v piatok 17. januára od 10. do 18. hodiny, sa vo všetkých trnavských základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude uskutočňovať zápis prváčikov. Do škôl, v ktorých prežijú veľkú časť nasledujúcich deviatich rokov svojho života, sa v týchto dňoch zapíšu nielen úplní nováčikovia, ale aj budúci žiačikovia s odloženou školskou dochádzkou. Do tajov čítania, písania, počítania a iných záhadných vied deti po prvý raz nahliadnu v školskom roku 2014/2015.

Zápis detí do prvého ročníka sa uskutoční v zmysle VZN č. 312, ktoré dopĺňa VZN č. 395VZN č. 412 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava.

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje nasledovné osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
  • vyjadrenie súhlasu druhého rodiča. Vyjadrenie sa vyžaduje z nasledujúcich dôvodov
    • obidvaja rodičia sú rovnocennými zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa,
    • vzdelávanie v základných školách sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nejde teda len o bežnú záležitosť, o ktorej by mohol rozhodovať len jeden z rodičov.
      To znamená, že druhý rodič sa môže taktiež zúčastniť zápisu dieťaťa, alebo zastupujúci rodič pri zápise preukáže písomný súhlas druhého, neprítomného rodiča s vykonaním zápisu (pričom podpis rodiča na súhlase nemusí byť úradne osvedčený) alebo bude neprítomný rodič iným spôsobom dopytovaný, či s realizáciou zápisu súhlasí (nemožno vylúčiť ani telefonickú alebo emailovú komunikáciu ak je nepochybné, že email alebo tel. č. patrí druhému z rodičov).

 

11.1.2014 16:46

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?