Mesto Trnava

Verejné stretnutie k Agátke prinieslo množstvo nápadov, nasledovať bude dotazníkový prieskum

Najnovším projektom revitalizácie verejného priestoru, ktorý Mestský úrad v Trnave pripravuje v spolupráci s občanmi v rámci participatívneho plánovania, je úprava lokality od kopca porasteného agátmi pri Mestskom zimnom štadióne po ihrisko za Daňovým úradom vrátane areálu Základnej školy na Spartakovskej ulici. Projekt dostal názov Agátka podľa kopca nesúceho túto prezývku.

Vo štvrtok 6. apríla 2017 o 17.30 hod. sme v tamojšej základnej škole usporiadali verejné stretnutie pre občanov, ktorí sa mohli prísť oboznámiť s úmyslom upraviť tento priestor a vysloviť k tomu svoje pripomienky.


Hranica riešeného územia a rozdelenie zón

Účastníci stretnutia boli vyzvaní, aby sa rozdelili do štyroch skupín, z ktorých každá dostala pridelenú jednu časť riešeného územia. Väčšina prítomných sa však vyslovila, že daný priestor dobre poznajú a nemajú potrebu ísť si ho obzrieť, preto sme pobyt v exteriéri obmedzili na obhliadku areálu školy. Ten je momentálne síce otvorený aj pre verejnosť, ale nie je v ideálnom stave; zastaralé sú hlavne ihriská. Vedenie školy by revitalizáciu a obnovu športovísk uvítalo, aby mohol školský dvor plnohodnotne slúžiť nielen pre žiakov počas vyučovania, ale aj mimo neho pre obyvateľov tejto lokality či už ako miesto na pikniky či športové vyžitie.

Po návrate z obhliadky sa občania rozdelili do pracovných skupín, ktoré pracovali s mapami územia pripravených na zakresľovanie ich návrhov. Tento krok ukázal, že výjazd priamo do terénu by napriek námietkam mal zmysel, keďže obyvatelia tejto lokality síce okolie svojho bydliska poznajú, ale pokiaľ chcú svoje požiadavky tlmočiť ďalej pracovníkom mestského úradu, nie je nič názornejšie, než si spolu miesto obzrieť osobne a poukázať na želané zmeny priamo v teréne.

Napriek tomu na stretnutí vládla tvorivá a príjemná atmosféra, v ktorej sa nám podarilo získať množstvo podnetov na úpravy priestoru, ktoré by zvýšili kvalitu života v ňom.

Výstupy z pracovných skupín:

1. skupina: Školský areál ZŠ Spartakovská

Požiadavkou zo strany školy je obnoviť bežecký ovál a sprístupniť ho aj na korčuľovanie,  vymeniť staré betónové povrchy a revitalizovať nepoužívané ihriská (momentálne je z dôvodu zlého stavu povrchov zakázané ich používať). Menovali sa rôzne druhy športov –  hádzaná, volejbal, basketbal, ale i pozemný hokej či korčuľovanie (odzneli však obavy, či by prítomnosť skateparku nespôsobovala kvôli ozvene priveľký hluk).

V areáli školy sa už čoskoro začne s výstavbou novej budovy, ktorá bude slúžiť ako materská škola (bude vybudovaná na mieste niekdajšieho impaka), pričom vznikne aj nový vchod zo západnej strany areálu školy (od Hlbokej ulice) a deti tak budú môcť prichádzať priamo cez park. Zmiešaný chodník pre autá a peších používaný doteraz býva ráno pri väčšej premávke áut nebezpečný. Chodníky by mali byť využiteľné, aj keď budú deti prichádzať do školy na korčuliach.

V školskom areáli by mali byť doplnené aj herné prvky, ktoré by využívali deti v rámci školského klubu či cez víkend s rodičmi. Prázdne spevnené priestory by mohli byť ponechané, aby si tam deti mohli zvoliť vlastné aktivity, je však potrebné vymeniť ich povrchy. V priestore pred vstupom do školy je vhodné doplniť mobiliár, hlavne lavičky. Časť areálu, kde sa momentálne pestujú kvetiny a v minulosti sa využívala na pestovateľské práce, by mohla byť doplnená o vyvýšené záhony.

Pred školou sa nachádza križovatka peších ciest, kde stojí aj elektrorozvodňa, ktorú by si obyvatelia želali premaľovať, keďže ju zdobí nevzhľadné grafity. Jej vlastníkom však nie je mesto, preto sú ďalšie kroky v tomto smere otázne.

2. skupina: Dvory pozdĺž ulice Vladimíra Clementisa

Ďalšou časťou, ktorej sme sa venovali, sú dvory pozdĺž ulice Vladimíra Clementisa. Nadväzujú  na priestor pred vstupom do školy a materskej školy. Priľahlý kopec je využívaný na sánkovanie. Priestor však na obyvateľov pôsobí nepríjemne, obzvlášť večer. Schodisko je strmé a tak vznikla povedľa neho trasa pre bicykle a kočíky, no aj jej sklon je vyšší a tým je cestička riziková napríklad pre bicyklujúce sa deti.

Priestor za predajňami nie je večer dostatočne osvetlený a pôsobí nebezpečne. Stretávajú sa tu skupinky asociálov, striekačky a odpadky vietor občas zaveje aj do areálu ZŠ.

Spolu s priľahlým chodníkom od bytového domu V. Clementisa 16 – 18 sú to pomerne frekventované tranzitné priestory. Popri tomto bytovom dome vedie zozadu chodník, ktorý sa kedysi využíval, no momentálne nevedie nikam a tak by mohol byť nahradený zeleňou. Dva dvory bytových domov V. Clementisa 16 – 22 majú pomerne bohatú stromovú zeleň a je  tam i niekoľko príjemných zákutí (napr. skratka z dvoru smerom k hlavnej ceste, kde rastú väčšie stromy). 

Problémom je nedostatok parkovacích plôch, uvažovalo sa o rozšírení parkoviska v jednom dvore na úkor prvkov detského ihriska, ktoré sú už zastaralé. Bytové domy i okolité budovy sú postriekané grafitmi; jeden z prítomných prišiel s nápadom umiestniť do priestoru panely, ktoré by sprejeri mohli legálne postriekať a nepoškodzovali by steny bytoviek.

3. skupina: Rekonštruované ihriská za daňovým úradom a sánkovací kopec

Detské ihrisko býva cez víkend úplne plné. Hoci bolo vybudované len pred pár rokmi, už teraz sú vďaka veľkej vyťaženosti (aj počas pracovných dní) niektoré prvky v dosť opotrebovanom stave. S početnými návštevami množstva detí a ich rodičov súvisí nedostatočná kapacita smetných košov, ktoré sa zvyknú zaplniť už za pol dňa. Keďže priestor ponúka možnosti na dlhší pobyt, bolo by praktické mať tu pitnú fontánku, prípadne v lete i vodnú hmlu poskytujúcu osvieženie v horúcich dňoch. Ďalším návrhom bolo dosiať trávu v okolí ihriska a vyriešiť jeho zatienenie, aby boli deti chránené pred ostrým letným slnkom.

V blízkosti ihriska sú umiestnené fit prvky pred dospelých a petangové ihrisko, ktoré občania navrhujú o kúsok presunúť, pretože pri fit prvkoch zavadzia. Plánuje sa tu aj workoutová zóna na cvičenie s vlastnou váhou.

Sánkovací kopec je obľúbený a využívaný, občania by ho radi zachovali a nesadili na tomto mieste stromy. Prišli aj s nápadom spraviť tu lanovku, či lanovú dráhu.

Schodisko býva počas dažďa na podestách zaliate aj do výšky 10 cm, pravdepodobne nie je dobre vyspádované. Lavičky, ktoré sa nachádzajú pozdĺž okrem iných aj skupinkami, ktoré tu večer trávia čas a ich hluk sa rozlieha priestorom.

Prítomní hostia navrhli otvoriť školský areál zo severnej strany, aby ho deti nemuseli obchádzať, keď sa chcú ísť zahrať dovnútra. Spodnú časť územia tvorí voľná lúka s vysadenými stromami a obyvatelia sa prikláňajú k tomu, aby ostala tak, ako je, prípadne bola doplnená o vodný prvok ako fontána, bazénik či jazierko.

4. skupina: Voľná plocha vegetácie a kopec Agátka

Problémom tejto časti sú najmä preplnené odpadkové koše a nezbieranie exkrementov po psoch. Občania si želajú umiestniť sem opätovne tabule s nápisom Zákaz venčenia, ktoré tu pôvodne boli, no zmizli. Navrhujú umiestniť ich na viditeľnejšie miesto, napr. na plot.

V trávnikových plochách pribudli za posledné roky nové mladé stromy, tie obyvatelia vítajú, oceňujú však aj voľné otvorené plochy. Do trávnikov je možné nasadiť kvety a vytvoriť tak kvetnaté lúky.

Pod kopcom sa nachádza ihrisko, ktoré je navštevované deťmi, no aj asociálnymi živlami, a tak má mnohé prvky už poškodené. Bolo by ich treba jednak obnoviť, ale aj doplniť niečím novým (odznel návrh na hradby z dreva či vežičku).

Medzi kopcom a zimným štadiónom vedie ulička, ktorú využíva veľa ľudí ako prechod od lávky cez Hlbokú na sídlisko. Vo večerných hodinách však pôsobí nebezpečne, nie je dostatočne osvetlená, lemujú ju pichľavé a neprehľadné kríky. Tie by bolo podľa obyvateľov vhodné odstrániť a do uličky doplniť osvetlenie, resp. pridať lampu aj na križovatku ciest smerom od lávky.

Svah kopca Agátke je v tejto časti aj smerom od cesty nestabilný, tieto časti kopca by potrebovali spevniť a dotvoriť.

Obyvateľom dotknutého územia budú počas dneška, t. j. vo štvrtok 20. apríla 2017 distribuované tlačené dotazníky, v ktorých môžu vyjadriť svoj názor na úpravy tohto priestoru. Dotazník je k dispozícii aj online, vyplniť je ho možné do 27. apríla.

Spätná väzba od občanov bude spracovaná do zadania verejného obstarávania architektonického návrhu novej podoby tejto lokality.

20.4.2017 15:53

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová