Mesto Trnava

Verejnosť sa zoznámila s návrhom budúcej podoby mestského bloku Spartakovská – Čulenova

V stredu 12. júla 2023 podvečer sa v jedálni základnej školy na Spartakovskej uskutočnilo informačné stretnutie k víťaznému návrhu mestského bloku Spartakovská – Čulenova, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže.
 
Zástupcovia mesta a architekti z úspešného tímu Sadovsky & Architects + Marko & Placemakers prítomnej verejnosti prezentovali zámer budúcej úpravy tohto verejného priestoru. Predstavili návrh nového mestského bloku s bývaním, materskou školou a parkom. Počas konštruktívnej diskusie odpovedali na mnohé otázky obyvateľov z dotknutej lokality, ktoré sa týkali najmä parkovania a budúcnosti materskej školy.
 
Prezentácia návrhu mestského bloku Spartakovská – Čulenova
Prezentácia návrhu mestského bloku Spartakovská – Čulenova.
 
Víťazný projekt mestského bloku počíta s 250 mestskými nájomnými bytmi vrátane podzemných garáží, novou budovou pre materskú školu aj s novými pešími prepojeniami. Budovy budú mať maximálne osem podlaží, pričom sa ich podlažnosť bude líšiť. Samotná výstavba viacerých obytných domov v lokalite ulíc Spartakovská - Čulenova by sa mala začať približne o tri roky. Predchádzať tomu budú ešte dlhé a zložité povoľovacie konania, tiež niekoľko kôl participácie s verejnosťou. Pozemok je vo vlastníctve mesta. Existujúce budovy na ňom budú postupne asanované, prenájmy v nebytových priestoroch budú ukončené. Nové objekty však budú tiež disponovať priestormi na prenájom, o ktorý sa môžu v budúcnosti uchádzať. Materská škola bude presťahovaná na iné miesto v lokalite, pričom jej kapacita bude dvojnásobná.
Návrh mestského bloku Spartakovská
Anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, ktorej cieľom bolo komplexné riešenie mestského bloku v dotyku so sídliskom Družba a zónou rodinných domov v lokalite Vozovka, vyhlásilo mesto Trnava v júli 2022. Zámerom mesta je na ploche 23 500 m² vytvoriť moderný mestský blok s kvalitnými verejnými priestormi, udržateľnou dopravnou a technickou infraštruktúrou. Nosnou funkciou bude bývanie, doplnené o materskú školu, prenajímateľné nebytové priestory, doplnkové funkcie a v neposlednom rade silné zastúpenie kvalitnej parkovej zelene. Do súťaže sa zapojilo 15 autorských kolektívov. Jej výsledky boli známe v novembri 2022. Víťazom sa stal tím Sadovsky & Architects + Marko & Placemakers.
 
vizualizácia mestského bloku Spartakovská
Vizualizácia mestského bloku na Spartakovskej

14.7.2023 11:08

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová