Mesto Trnava

Viem, čo zjem je projekt, ktorý motivuje žiakov základných škôl k zdravému životnému štýlu

Cieľom projektu Viem, čo zjem je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 až 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Na Slovensku je do projektu zapojených takmer 150 základných škôl a školenia prebiehajú s lektormi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva i v samotnej v réžií škôl.

ZŠ s MŠ M. Gorkého je jednou z trnavských škôl, na ktorej koordinátorky projektu pracujú so žiakmi tretieho až šiesteho ročníka. Väčšinu aktivít robili aj počas dištančného vzdelávania v rámci medzipredmetových vzťahov na viacerých predmetoch. „Na výtvarnej výchove žiaci kreslili práce do súťaže s rôznymi témami. Rozcvička, Zdravé potraviny v domácnosti, Pyramída potravín a podobne. Na hodinách slovenského jazyka písali zdravé recepty, ktoré aj s ilustráciami zverejňovali na stránke školy. Na hodinách biológie zase pozerali filmy a diskutovali o zdravom spôsobe stravovania, o nutnosti pohybu a čistého vzduchu,“ hovorí koordinátorka Mgr. Anna Bartošová.


 


Žiaci zo ZŠ s MŠ M. Gorkého

Na triednických hodinách sa triedne učiteľky venovali základným pravidlám stavovania, zloženiu potravín, konzumácii či skladovaniu, postupovali podľa pridelených materiálov od tvorcov projektu. Žiaci sa zoznámili aj s potrebou čítania etikiet a viniet na potravinách a nápojoch. Pracovné listy či interaktívne digitalizované materiály sú pripravené ku každému tematickému celku. Zaujímavé a interaktívne aktivity majú u žiakov vždy veľký úspech. Jednu aktivitu si pripravilo aj Zdravé mesto Trnava. Bude sa realizovať na ZŠ s MŠ M. Gorkého v rámci Dní zdravia.

Soľ nad zlato, alebo čo vám v rozprávke nepovedali je spojenie zábavno-náučnej diskusie a interaktívnych činností, ktoré na tému „soli“ deťom príde priblížiť pedagóg a archeológ Erik Hrnčiarik a výživový poradca Pavol Oško. Voda a soľ ako nerozluční priatelia, soľné cesty, jaskyne a slané pochúťky, to sú všetko chuťovky, ktoré čakajú na deti už 24. júna.


Viac informácií o projekte Viem, čo zjem

Foto: ZŠ s MŠ M. Gorkého

16.6.2021 15:03

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?