Mesto Trnava

Vieme, kto mal v Trnave tento rok najkrajší balkón a predzáhradku

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave vyhodnotila 21. októbra 16. ročník súťaží o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna, najkrajšiu predzáhradku a najkrajšiu vertikálnu zeleň.
Autorkou najkrajšej kvetinovej výzdoby balkóna v tomto roku je Petra Polóniová z Hospodárskej ulice. Jej pestovateľská snaha v spojení s dobrým vkusom bola odmenená sumou 100 eur. Na druhom mieste je Alžbeta Šimončičová z Coburgovej ulice, ktorá získala 70 eur, na treťom mieste s finančnou odmenou 40 eur je Miroslava Budošová zo sídliska Na hlinách.
Prvé miesto v súťaži o najkrajšie upravenú predzáhradku obsadila Lýdia Chrenková z Ulice G. Dusíka, ktorá získala finančnú odmenu 150 eur, ako druhá sa umiestnila Jozefína Macháčová zo Sladovníckej ulice s odmenou 100 eur, na treťom mieste je Ľubomír Cagáň z Ulice generála Goliana, ktorý bol odmenený sumou 80 eur.
Víťazkou súťaže o najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot sa stala Anna Polóniová z Bulharskej ulice, ktorá na svoje pestovateľské úspechy v budúcom roku môže vynaložiť finančné ocenenie vo výške 120 eur.
Hlavnými kritériami pri hodnotení súťažných balkónov, predzáhradiek a vertikálnej zelene boli kompaktnosť a zdravotný stav porastu, výber druhov balkónových a záhradných rastlín, bohatosť, farebná a druhová rozmanitosť kvetov, druh použitej opory vertikálnej zelene a celkový vzhľad kompozície.
Mesto Trnava blahoželá a ďakuje oceneným občanom, ktorí sa zaslúžili o krajší vzhľad okolia svojho bydliska a do budúceho roka praje všetkým súťažiacim i doteraz neznámym tvorcom vertikálnej zelene a kvitnúcich výsadieb veľa nových pestovateľských úspechov.

22.10.2015 16:31

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?