Mesto Trnava

Viete, čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

Papier patrí do skupiny dobre recyklovateľných materiálov, ale nedá sa recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú. Papier je preto možné recyklovať len 5- až 7-krát. Poslednou formou recyklácie je napríklad obal na vajíčka a rolka od toaletného papiera. Papier tvorí približne 14 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu z domácností.

Na to, aby mohol byť papier recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením vytriediť. Čo teda patrí do triedeného zberu papiera?

Patria sem:

  •     noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, plagáty, krabice a kartóny, papierové obaly a podobne.


Nepatria sem:

  •     väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal.


Dôležitým pravidlom je krabice pred vyhodením zložiť na plocho, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu. Papier, ktorý vytriedime, nesmie byť znečistený, mokrý ani mastný.Motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu papiera

Viac informácií o triedení papiera nájdete v našom článku. Všetko potrebné o komunálnom odpade zase nájdete na našej webovej stránke pod Užitočnými informáciami v záložke Komunálny odpad.

video: ENVI-PAK, s. r. o.

 

24.11.2020 13:14

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová