Mesto Trnava

VMČ 1 – Stred sa stretne s občanmi v stredu 22. júna o 18.00 h

Pozývame vás na zasadnutie Výboru mestskej časti č. 1  Trnava  – Stred, ktoré sa bude konať v stredu 22. júna o 18.00 h v zasadačke mestského zastupiteľstva  na radnici. V programe budú občanom prezentované informácie o Mestskom trhu v centre mesta i investičných akciách - garážach na Vajanského ulici, Námestí SNP, či reorganizácii dopravy na Dolných Baštách. 

VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. VMČ v zmysle štatútu mesta plnia najmä tieto úlohy:

  • oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady;
  • získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov;
  • zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta;
  • organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta;
  • uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta;
  • organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti. 


Zoznam ulíc - Volebný obvod 1 Trnava - Stred (Staré mesto, Špíglsál)

 

14.6.2022 14:18

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?