Mesto Trnava

VMČ 3 – Sever sa stretne s občanmi vo štvrtok 7. decembra

Vo štvrtok 7. decembra  o 17.30 h sa bude konať stretnutie Výboru mestskej časti č. 3 – Sever  s občanmi v priestoroch ZŠ SUT.


Medzi základné poslanie výborov patria:

  •     oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady;
  •     získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov;
  •     zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta;
  •     organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta;
  •     uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta;
  •     organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti.


Príďte sa podeliť o svoje pripomienky a podnety so zástupcami výboru mestskej časti.

Zoznam ulíc VMČ č. 3 – Sever

30.11.2023 14:58

Komentárov: 0