Mesto Trnava

VMČ č. 6 Modranka bude zasadať v pondelok 5. februára

V pondelok 5. februára sa o 19.00 h uskutoční v dennom centre na Dedinskej č. 9 v Modranke verejné zasadnutie Výboru mestskej časti č. 6.

Príďte sa podeliť o svoje pripomienky a podnety so svojimi poslancami. 

Výbory mestských častí v zmysle štatútu mesta plnia najmä tieto úlohy:

  • oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady;
  • získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov;
  • zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta;
  • organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta;
  • uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta;
  • organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti. 

VMČ 6 Modranka - zoznam ulíc 

1.2.2024 15:30

Komentárov: 0