Mesto Trnava

Vstup do mestskej polikliniky je možný iba s rúškom či inou ochranou tváre

Z dôvodu preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je do budovy mestskej polikliniky zakázaný vstup bez ochrany tváre. Je nutné použiť rúško, prípadne šál či šatku alebo iný vhodný prostriedok na vytvorenie bariéry medzi tvárou a vonkajším prostredím. Zároveň je potrebné zdržiavať sa v priestoroch polikliniky len na nevyhnutne dlhý čas.

Ďakujeme za pochopenie.

15.3.2020 17:31

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová